Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo-forsøg stoppet efter overlegne resultater i forhold til standardbehandling

ESMO2017: Adjuvant nivolumab har vist sig meget bedre end standardbehandlingen med ipilimumab hos patienter med kirurgisk resekteret stadium III / IV-melanom, der har høj risiko for tilbagefald.

Det viser de seneste resultater fra CheckMate 238-undersøgelsen, der søndag blev præsenteret på ESMO 2017-kongressen i Madrid og offentliggjort i New England Journal of Medicine (NEJM).

Derfor har et overvågningsudvalg stoppet et forsøg, der har sammenlignet de to lægemidler.

Nivolumab førte både til bedre overlevelse uden tilbagefald og havde færre bivirkninger end ipilimumab.

Adjuverende behandling gives efter indledende kræftbehandling med det formål at forhindre metastaser. Medicin, der er effektiv mod metastatisk sygdom, kan gives som adjuvansbehandling til patienter, der efter kirurgisk resektion har høj risiko for tilbagefald.

Nivolumab og ipilimumab er begge immune checkpoint hæmmere, der er godkendt til metastatisk melanom. Ipilimumab er også godkendt som standardbehandling af FDA til adjuvant behandling for resekteret stadium III melanom i USA.

Nivolumab tolereres godt og har vist lovende overlevelsesresultater, da midlet blev undersøgt som adjuverende behandling i en pilotundersøgelse af 33 patienter med resekteret stadium IIIC og IV melanom.

Fordelen ved nivolumab mod metastatisk sygdom og disse pilotdata gav ideen til CheckMate 238-studiet, der er et randomiseret, dobbeltblindt, fase III-forsøg, som har sammenlignet nivolumab og ipilimumab som adjuvansbehandling. I alt deltog 906 patienter med stadier IIIB, IIIC og IV resekteret melanom, der havde en risiko for tilbagefald på over 50 procent i løbet af fem år.

Det primære endepunkt var overlevelse uden tilbagefald. Samlet overlevelse var et sekundært endepunkt, som dog blev kompliceret af, at patienter forventeligt krydsede over til det alternative lægemiddel ved tilbagefald.

Forsøget blev stoppet tidligt af overvågningsudvalget for databeskyttelse på grund af klare beviser for fordelen ved nivolumab. Den planlagte foreløbige analyse, der fandt sted i en minimumsopfølgning på 18 måneder, viser, at den overlevelse uden tilbagefaldblev signifikant forbedret med nivolumab (66,4 procent) sammenlignet med ipilimumab (52,7 procent). Der var lignende resultater på tværs af forudbestemte undergrupper af patienter.

Der var desuden færre behandlingsrelaterede, klinisk relevante bivirkninger (grad 3/4) hos gruppen behandlet med nivolumab (14 procent) sammenlignet med dem, der blev behandlet med ipilimumab (46 procent). Kun 10 procent af patienterne, der fik nivolumab, måtte standse behandlingen på grund af bivirkninger sammenlignet med 43 procent, der fik ipilimumab.

"Resultaterne viser tydeligt, at den tilbagefaldsfrie overlevelse er mere fordelagtig med nivolumab. De fleste patienter havde en højere sygdomsrisiko end i de fleste tidligere adjuvante melanomforsøg, hvilket gør resultaterne endnu mere opmuntrende," siger dr. Jeffrey Weber, der er vicedirektør ved Perlmutter Cancer Center, NYU Langone Health, New York.

"En tidligere undersøgelse viste, at ipilimumab havde en betydelig tilbagefaldsfri og samlet overlevelsesfordel sammenlignet med placebo," understreger Weber, der har været førsteforfatter på undersøgelsen.

"CheckMate 238 viser, at nivolumab er bedre end ipilimumab, så sammenfatningen af disse resultater betyder, at nivolumab er langt bedre end ingen adjuvansbehandling for højrisiko-melanom. Det er også meget mindre giftigt end ipilimumab."

"Nivolumab ser ud til at være et overlegent adjuvant melanom-regime sammenlignet med ipilimumab ud fra alle vinkler. Det fører til bedre tilbagefaldsfri overlevelse, har færre bivirkninger og tolereres godt," konkluderer han.

Professor John Haanen, der er chef for Division of Medical Oncology, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam, Holland, finder resultaterne meget spændende.

"De viser for første gang, at et anti-PD-1-lægemiddel er overlegen i adjuvansbehandlingen, og på grund af dets lavere toksicitet er nivolumab meget nemmere at give end ipilimumab. Det samme sker i metastatisk sammenhæng, hvor anti-PD-1 behandling er mere effektiv og har en langt bedre sikkerhedsprofil og har erstattet ipilimumab som første behandling."

Et andet anti-PD-1-lægemiddel, pembrolizumab, testes som adjuverende behandling op mod placebo hos patienter med resekteret stadium III-melanom i en fase III-undersøgelse af behandling af kræft (EORTC).

"Hvis den tilbagefaldsfri overlevelse er bedre med pembrolizumab, er det sandsynligt, at adjuvant anti-PD-1 vil blive standardbehandling af højrisiko-melanom i den nærmeste fremtid, forudsat at der også viser sig at være en større overlevelsesfordel," siger Haanen.

Tags: ESMO2017

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift