Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lovende resultater for første adjuverende, målrettede kombinationsbehandling af modermærkekræft

Adjuverende behandling med kombinationen Tafinlar (dabrafenib) og Mekinist (trametinib) efter operation reducerer risikoen for tilbagefald med 53 procent hos patienter med stadie III, BRAF-muteret modermærkekræft.

Det viser resultater fra fase III-studiet COMBI-AD, der blev præsenteret på ESMO-kongressen i september og er publiceret i New England Journal of Medicine.

De 870 patienter, som deltog i studiet, havde stadie III BRAF V600 E/Kmuteret modermærkekræft, og var ikke tidligere er blevet behandlet for kræft. Patienterne blev randomiseret inden for 12 uger efter fuldstændig kirurgisk resektion. Patienterne fik enten Tafinlar (150 mg to gange dagligt) og Mekinist (2 mg en gang dagligt) i kombination eller placebo.

Efter en gennemsnitlig opfølgning på 2,8 år blev det primære endepunkt nået ved, at kombinationsbehandlingen reducerede risikoen for sygdomstilbagefald eller død med 53 procent. Resultaterne for overlevelse uden tilbagefald af sygdom var konsistente på tværs af alle præspecificerede undergrupper i kombinationsarmen, inklusive patienter med modermærkekræft i stadium IIIA, IIIB og IIIC1. Den estimerede et-, to- og treårige tilbagefaldsfrie overlevelsesrate var konsekvent højere med kombinationsbehandlingen end med placebo (et år: 88 procent mod 56 procent; to år: 67 procent mod 44 procent; tre år: 58 procent mod 39 procent). 

I gruppen, som fik kombinationsbehandlingen, blev der også påvist en forbedring af samlet overlevelse. Andre sekundære endepunkter, hvor kombinationsbehandlingen viste en klinisk relevant forbedring, inkluderede samlet overlevelse uden fjernmetastaser og fravær af tilbagefald.

Bivirkningerne, som blev rapporteret i studiet, var konsistente med andre studier med Tafinlar plus Mekinist. 97 procent af de patienter, der blev behandlet med kombinationen, oplevede en bivirkning, 41 procent havde grad 3/4-bivirkninger, og 26 procent havde bivirkninger, som medførte, at behandlingen blev afsluttet (sammenlignet med hhv. 88 procent, 14 procent og tre procent med placebo). 

De mest almindelige bivirkninger (> 20 procent) ved kombinationsbehandlingen inkluderer feber, kulderystelser, ekstrem træthed, kvalme, hovedpine, diarré, udslæt, artralgi, hypertension, opkastning og hoste. Andre bivirkninger er hudreaktioner (kutant pladeepitelkarcinom, basalcellekarcinom, hyperkeratose), øjenforandringer (irritation, tågesyn, synstab), hjertesvigt, øget hjerterytme, muskelsmerter, lunge- og vejrtrækningsproblemer, influenzalignende symptomer, blødninger (alvorlige blødninger forekommer meget sjældent), neutropeni og gastrointestinal perforation.

Tafinlar plus Mekinist er den første adjuverende, målrettede kombinationsbehandling, som har vist en klinisk relevant forbedring for patienter med BRAF V600 E/K-muteret modermærkekræft.

Om modermærkekræft

I Danmark fik 2.085 personer i 2014 konstateret modemærkekræft, 1.111 kvinder og 974 mænd. Flere mænd (164) end kvinder (120) døde af sygdommen. 25.644 personer levede med diagnosen modermærkekræft i Danmark i 2014, henholdsvis 10.324 mænd og 15.320 kvinder, hvilket omfattede alle personer, som er i behandling eller går til kontrol, og personer, der betragtes som raske. Næsten halvdelen af disse havde BRAF-mutationer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift