Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda effektiv efter kirurgisk melanom-behandling

Keytruda forlænger perioden uden tilbagefald markant som adjuvansbehandling efter kirurgisk behandling af højrisiko melanom.

Det viser fase 3-studiet EORTC1325 / KEYNOTE-054 med MSDs anti-PD-1-terapi, pembrolizumab, som opfyldte det primære endepunkt for recidiveringsfri overlevelse (RFS).

KEYNOTE-054 er et randomiseret, dobbeltblindet fase 3-studie udført i samarbejde med Den Europæiske Organisation for Forskning og Behandling af Kræft (EORTC). Undersøgelsen vurderer adjuverende behandling med Keytruda (pembrolizumab) sammenlignet med placebo hos patienter med resekteret højrisiko-melanom (trin IIIA [> 1 mm metastase], IIIB og IIIC).

I alt indgik 1.019 patienter, der tilfældigt fik enten KEYTRUDA i en flad dosis på 200 mg intravenøst på dag 1 i hver 21-dages cykler i op til 1 år eller placebo på dag 1 af hver 21-dagscykler i op til 1 år.

Baseret på en mellemliggende analyse og efterfølgende undersøgelse foretaget af et uafhængigt dataovervågningsudvalg resulterede post-resection-adjuvansbehandling med Keytruda i signifikant længere overlevelse end placebo på 43 procent (HR = 0,57, 98,4% CI, 0,43-0,74; p <0,0001).

Keytrudas sikkerhedsprofil i dette forsøg var i overensstemmelse med det, der er blevet observeret i tidligere rapporterede undersøgelser, der involverede patienter med avanceret melanom.

"Dette resultat viser en betydelig fremgang for patienter, der potentielt kan ændre den måde, hvorpå melanom behandles i fremtiden," siger Alexander Eggermont, professor i onkologi på universitetet i Paris-Saclay og hovedansvarli for forsøget.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift