Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda medfører samme livskvalitet som placebo

ESMO2018: Keytruda (pembrolizumab) som adjuverende behandling sikrer patienter med resekteret højrisiko stadium III melanom en lige så god livskvaitet som placebo.

Det viser en undersøgelse af 1019 patienter, der kirugisk havde fået fjernet modermærkekræft og derefter fået enten 200 mg pembrolizumab (514 patienter) eller placebo (505 patienter) som adjuverende behandling hver 3. uge i et år eller indtil genopståen sygdom/uacceptabel toksicitet.

Alle patienter blev bedt om at besvare et helbredsrelateret spørgeskema om livskvalitet (HRQoL) ved baseline og hver 12. uge (i løbet af to år efter randomisering). Det primære HRQoL-resultat var global helbred/QoL (GHQ) målt ved EORTC QLQ-C30.

Alle andre skalaer fra dette spørgeskema var sekundære. Resultaterne blev sammenlignet med gennemsnitsresultatet pr. patient samlet set under behandling og efter behandling.

Resultaterne blev søndag fremlagt på den europæiske kræftkongres, ESMO, i München, hvor det viste sig, at HRQoL-compliance var > 90 procen ved baseline, > 70 procent i det første år og > 60 procent derefter i begge grupper.

Analyserne var begrænset til uge 84 (19 måneder). Baseline GHQ score var ens for begge grupper med 77 point og forblev stabil over tid. Den gennemsnitlige GHQ score var 2,2 point (95% CI: 4,3-0,2), 1,1 point (95% CI: 3,2 - -0,9) og 2,2 point (95% CI: 4,8 - -0,4) lavere i pembrolizumab-gruppen sammenlignet med placebo for gennemsnittet samlet, henholdsvis under og efter behandling.

Disse forskelle ligger inden for fem point klinisk relevante grænser for QLQ-C30.

EORTC 1325-MG / Keynote 054 forsøget viste langvarig overlevelse med adjuvans pembrolizumab uden tilbagevendende sygdom sammenlignet med placebo (HR = 0,57; P <0,001).

Antallet af ​​uønskede bivirkninger i 3. eller højere grad i forbindelse med behandling var flere i pembrolizumab-gruppen (14,7%) end placebo-gruppen (3,4%), men alligevel var den helbredsrelaterede livskvalitet nogenlunde den samme som i placebo-gruppen.

EVALUERING AF PATIENTANSVARLIG LÆGE

Vigtigste erfaring: Vi må forventningsafstemme

Det er vigtigt at afstemme forventninger med patienterne, når de får tildelt en patientansvarlig læge (PAL). Det er en af de vigtigste erfaringer, som nogle af landets onkologiske afdelinger har gjort sig cirka to år inde i implementeringen af PAL.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift