Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi + BRAF/ME øger ikke PFS for avanceret modermærkekræft

ESMO2018: PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) i kombination med BRAF-hæmmeren Tafinlar (dabrefinib) og MEK-hæmmeren Mekinist (trametinib) forlænger ikke den progressionsfrie overlevelse (PFS) signifikant hos patienter med behandlingsnaiv BRAFV600E/K-muteret avanceret modermærkekræft.

Det viser fase II-data fra KEYNOTE-022-studiet, som blev præsenteret på ESMO mandag.

Professor Inge Marie Svane, som er leder af Center for Cancer Immune Therapy (CCIT) på Herlev Hospital er ikke så imponeret over datene fra KEYNOTE-022.

”Studiet viser, at det er muligt at kombinere Keytruda med Tafinlar og Mekinist, men at behandlingen hverken forbedrer tid til progression eller samlet overlevelse signifikant. Derimod gav behandlingen flere bivirkninger, blandt andet levertoksicitet, som gjorde, at en højere andel af patienterne måtte udgå af behandlingen. Det er ikke så positive resultater, som jeg havde håbet på,” siger Inge Marie Svane og fortsætter:

”Baseret på disse data tror jeg ikke, det er en behandling, vi kommer til at løbe hurtigt efter at få implementeret. Jeg vil tro, at vi fortsat holder fast i den strategi, vi længe har haft i Danmark, nemlig at vi først går efter immunterapien, så vidt det er muligt, og bruger Tafinlar og Mekinist, når der er behov for det, f.eks. i starten af behandlingen, hvis patienten har stor sygdomsbyrde eller hastig sygdomsprogression.”

Et relevant spørgsmål er, om kombinationen af immunterapi og BRAF- og MEK-hæmmerne har en plads hos patienter, som har brug for den hurtigt indsættende effekt, de to stoffer har, mener Inge Marie Svane. 

”Det kan være, at man kan finde en smartere måde at kombinere de to behandlinger på, hvor man f.eks. starter med at inducere responsen med BRAF- og MEK-hæmmerne og så lægger PD1-hæmmeren oveni eller skifter over til den. Sådan at man forsøger at fastholde responset i længere tid. Det vil måske være en mere intelligent måde at kombinere de to behandlinger på,” siger hun.

Ikke signifikant PFS-fordel

I den dobbeltblindede fase II-del af KEYNOTE-022 blev 120 patienter med behandlingsnaiv BRAFV600E/K-muteret modermærkekræft i stadium III/IV randomiseret til enten Keytruda (2 mg /kg Q3W) plus Tafinlar (150 mg BID) og Mekinist (2 mg QD) eller placebo plus Tafinlar og Mekinist. Det primære endepunkt var PFS, og den gennemsnitlige opfølgning for begge arme var 9,6 måneder.

Resultaterne viste, at den gennemsnitlige PFS var 16,0 måneder med Keytruda-kombinationen mod 10,3 måneder med placebo-behandlingen. Resultatet var dog ikke signifikant. Det var den samlede overlevelse (OS) efter et år (80 procent i Keytruda-gruppen mod 73 procent i placebogruppen) heller ikke.

Den objektive responsrate (ORR) var 63 procent i Keytruda-gruppen mod 72 procent i placebogruppen, mens raterne for komplet respons (CR) var hhv. 18 procent og 13 procent.

Gennemsnitlig tid til respons (TTR) var 2,8 måneder i hver arm, og den gennemsnitlige responsvarighed var 18,7 måneder mod 12,5 måneder. 60 procent af de patienter, der fik Keytruda-kombinationen, havde responser på 18 måneder eller længere, mod 28 procent i placebogruppen.

Behandlingsrelaterede bivirkninger af enhver grad forekom hos 95 procent mod 93 procent, og alvorlige bivirkninger (grad 3-5) forekom i 58 procent mod 27 procent i hhv. Keytruda- og placebogruppen.

De alvorlige bivirkninger forekom hos ≥ 5 procent af patienterne og var pyrexi (10 procent mod tre procent), forhøjet ALT (syv procent mod fem procent), forhøjet AST (otte procent mod fem procent), forøget GGT (syv procent mod fem procent), udslæt (fem procent mod to procent) og neutropeni (to procent mod fem procent). Hhv. 40 procent og 20 procent af patienterne afbrød behandlingen på grund af bivirkninger, og én procent døde på grund af bivirkninger (pneumonitis) under behandling med Keytruda-kombinationen.

Immunmedierede bivirkninger ​​forekom hos 43 procent mod 13 procent, oftest pneumonitis (15 procent mod to procent), hypothyroidisme (otte procent mod to procent), hudsygdomme (syv procent mod to procent), hyperthyroidisme (fem procent mod 0 procent) og uveitis (fem procent mod tre procent), oftest blev det løst med behandlingsophør eller -modifikation.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift