Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tafinlar plus Mekinist giver vigtig klinisk merværdi som adjuverende modermærkekræftbehandling

Medicinrådet vurderer, at tabletbehandlingen Tafinlar (dabrafenib) plus Mekinist (trametinib) som adjuverende behandling til patienter med stadie III-melanom med BRAF V600-mutation efter komplet resektion giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med placebo.

Evidensens kvalitet vurderes dog at være meget lav.

At kombinationen vurderes at have en vigtig klinisk merværdi indebærer, at behandlingen giver en markant forbedring, eksempelvis lindring af sygdomstilstand, moderat stigning i overlevelsestid, lindring af alvorlige symptomer, fravær af alvorlige bivirkninger og væsentligt fravær af andre bivirkninger.

I sin vurdering ønsker Medicinrådet at fremhæve følgende:

  • Vurderingen af bivirkninger bør kategoriseres som negativ på baggrund af data på behandlingsophør.
  • Bekymring for at langtidseffekten på RFS (tilbagefaldsfri overlevelse) ser ud til at aftage over tid.
  • OS-data er baseret på en interimanalyse og er forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt. Femårsdata forventes i 2022.
  • Der er planlagt en behandlingsvejledning, som vil sammenligne lægemidler indenfor immunterapi og målrettet behandling til adjuverende behandling af modermærkekræft.

Tafinlar (dabrafenib) er en reversibel selektiv inhibitor af RAF-kinase. Prækliniske data viser, at Tafinlar hæmmer mitogenaktiveret proteinkinase (MAPK) pathway hos BRAF V600E-muterede modermærkekræftceller.

Mekinist (trametinib) er en reversibel selektiv inhibitor af MEK1 og MEK2, som aktiverer mitogenaktiveret protein (MAP).

Tafinlar i kombination med Mekinist gives som tabletbehandling i en dosis a 150 mg to gange dagligt og to mg én gang dagligt. Behandlingsvarighed er frem til recidiv eller ophør grundet bivirkninger med en maksimal behandlingsvarighed på 12 måneder.

Fagudvalget vedrørende modermærkekræft vurderer, at omkring 100-115 patienter med BRAF-mutation årligt vil være kandidater til Tafinlar/Mekinist som adjuverende behandling.

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift