Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq godkendt mod metastatisk ikke-småcellet lungekræft

FDA har godkendt Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin (bevacizumab) og kemoterapien paclitaxel og carboplatin til indledende førstelinje-behandling af personer med metastatisk ikke-pladeformet ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) uden EGFR eller ALK genomisk tumoraberration.

"Dette Tecentriq-regime har vist en signifikant overlevelsesfordel ved indledende behandling af metastatisk ikke-pladecellet ikke-småcellet lungekræft", siger dr. Sandra Horning, der er Roche's Chief Medical Officer og chef for global produktudvikling.

"Dagens godkendelse støtter vores indstilling til at kombinere Tecentriq mod lungekræft og vores vision om at udvikle lægemidler, som forbedrer resultaterne for patienter med denne komplekse sygdom."

Godkendelsen er baseret på resultater fra fase III-studiet IMpower150, der viste, at Tecentriq i kombination med Avastin og kemoterapi hjalp mennesker med at leve betydeligt længere sammenlignet med Avastin og kemoterapi alene (median overlevelse [OS] = 19,2 versus 14,7 måneder; [HR] = 0,78; 95%, Cl: 0,64-0,96; p = 0,016) i en intention-to-treat wild type (ITT-WT) population.

Sikkerhedsprofilen for Tecentriq-kombinationen var i overensstemmelse med tidligere undersøgelser.

Tecentriq er også godkendt af FDA til behandling af mennesker med metastatisk NSCLC, der har sygdomsprogression under eller efter platinholdig kemoterapi og har udviklet sig efter en passende FDA-godkendt målrettet behandling, hvis deres tumor har genetiske ændringer af EGFR eller ALK.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift