Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tværfagligt projekt vil finde den bedste lungekræftopfølgning

Et nyt nationalt, tværfagligt forskningsprojekt vil undersøge, hvordan man bedst følger lungekræftpatienter efter, at de er færdigbehandlet for deres kræft.

Projektet udspringer af Visionsprojekt Lungekræft og sammenligner, hvordan det går patienter, som CT-scannes hver tredje måned, i forhold til patienter, som får skiftevis PET-scanning hvert halve år og CT-scanning hver tredje måned. Det fortæller initiativtager til projektet overlæge Malene Fischer fra Klinik for Klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, og King’s College i London.

”I dag er det sådan, at lungekræftpatienter, som er blevet opereret og har fået kemoterapi eller stråling, og derefter er erklæret raske, bliver fulgt hver tredje måned med CT-scanning. De fleste andre steder i verden sker scanningen hvert halve år. Dokumentationen for at scanne hver tredje måned er ikke særligt stærk, og det er heller ikke sikkert, at CT er den bedste metode; nogle undersøgelser tyder på, at PET måske er bedre. I vores projekt vil vi prøve at finde ud af, hvad det er den bedste måde at følge patienterne på,” siger Malene Fischer.

Udover at undersøge, hvilken scanningsmetode og hvor ofte scanningerne skal finde sted, vil projektet også bruge liquid biopsies, hvor man via blodprøver måler på mængden af tumor-DNA. Efter en behandling skal niveauet af tumor-DNA gerne være meget lavt. Hvis der kommer tilbagefald, begynder det at stige.

”Vi tager blodprøver på patienterne før behandling og hver tredje måned efter behandling for at se, om vi på den måde tidligere end ved billeddiagnostik kan få en ide om, at der er tilbagefald. Vi har ikke så gode biomarkører til lungekræft, så fremadrettet kan det være, at vi kan følge patienterne med blodprøver og undgå at lave helt så mange scanninger,” siger Malene Fischer.

Projektet vil også undersøge patienternes livskvalitet undervejs i opfølgningen, samt omkostninger ved de forskellige typer opfølgning.

Projektet er et samarbejde mellem både lungemedicinere, onkologer, kirurger, nuklearmedicinere, molekylærbiologer og radiologer fra hele landet. Projektet er startet i Region Hovedstaden, og de andre regioner følger, når alt det administrative og juridiske er på plads, formentlig i begyndelsen af 2019. I alt skal 750 patienter deltage i undersøgelsen, og de skal følges i to år.

Håbet er at finde tilbagefald tidligere og på den måde forbedre lungekræftpatienters prognose, fortæller Malene Fischer.

”Hvis vi i de patienter, som vi har behandlet kurativt, finder et tilbagefald tidligt, f.eks. en enkelt lever- eller lungemetastase, kan vi gå ind og enten operere eller strålebehandle den enkelte metastase. Hvis vi derimod først finder tilbagefaldet, når patienterne er blevet dårlige og måske har mange metastaser, kan vi i bedste fald give dem kemoterapi. Så det ultimative mål er at finde tilbagefald tidligere, så vi kan behandle mere effektivt og forlænge patienternes overlevelse,” siger hun.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift