Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Imfinzi øger ikke overlevelsen hos udvalgte lungekræftpatienter

Førstelinjebehandling med Imfinzi (durvalumab) eller kombinationen af ​​Imfinzi og tremelimumab forbedrer ikke den samlede overlevelse hos udvalgte patienter med lungekræft.

Det viser resultater fra MYSTIC-studiet, der var udvalgt som late breaking abstract på ESMO Immuno Oncology Congress, som løb af stablen i Genève i midten af december.

I forsøget indgik 1.118 patienter med metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som blev randomiseret til enten at modtage Imfinzi alene, Imfinzi plus tremelimumab eller kemoterapi. De primære endemål var samlet overlevelse for Imfinzi i forhold til kemoterapi og samlet overlevelse (OS) og progressionsfri overlevelse (PFS) for Imfinzi plus tremelimumab versus kemoterapi hos patienter med mindst 25 procent PD-L1-udtryk i deres tumorceller. I alt 488 patienter (44 procent) havde et PD-L1-udtryk på 25 procent eller mere.

Resultaterne viste, at Imfinzi hverken alene eller sammen med tremelimumab forbedrede OS eller PFS sammenlignet med kemoterapi. Selvom det ikke nåede statistisk signifikans, gav Imfinzi alene en klinisk median overlevelse på 16,3 måneder sammenlignet med 12,9 måneder med kemoterapi hos patienter med et PD-L1-udtyrk på 25 procent eller mere.

En sonderende analyse undersøgte overlevelse efter høj eller lav tumormutationsbyrde (TMB) i blodet. 16 eller flere mutationer per megabase blev defineret som ’høj’ og mindre end 16 som ’lav’. TMB-evaluering blev udført hos mere end 70 procent af patienterne, hvoraf 40 procent havde høj TMB.

Hos patienter med høj TMB var OS 16,5 måneder med Imfinzi plus tremelimumab versus 10,5 måneder med kemoterapi, med en risikofaktor på 0,64. OS med Imfinzi alene var 11 måneder. Andelen af ​​patienter med høj TMB, der var i live to år efter behandlingen, var 39 procent hos dem, der fik Imfinzi plus tremelimumab, 30 procent hos dem, der fik Imfinzi alene, og 18 procent hos dem, der fik kemoterapi. Hos patienter med lav TMB var den samlede overlevelse 8,5 måneder med Imfinzi plus tremelimumab, 12,2 måneder med Imfinzi alene og 11,6 måneder med kemoterapi.

Sikkerhedsdata var i overensstemmelse med tidligere undersøgelser. Forekomsten af ​​grad 3/4 behandlingsrelaterede bivirkninger var henholdsvis 14,6 procent ved behandling med Imfinzi, 22,1 procent ved behandling med Imfinzi plus tremelimumab og 33,8 procent ved behandling med kemoterapi.

Ifølge Pilar Garrido fra Medical Oncology Department, Ramón y Cajal Universitetshospital, Madrid, Spanien, som kommenterer på studiet for ESMO, viser analysen, at der er behov for passende biomarkører til at vælge de patienter, der mest sandsynligt vil drage fordel af kombinationsimmunterapi i første linje. Udfordringen er nu prospektivt at validere de patienter forud for implementering i klinisk praksis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift