Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet har vurderet Keytrudas kliniske merværdi mod NSCLC

Medicinrådet vurderer, at PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) i kombination med platinbaseret kemoterapi til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) giver en ikkedokumenterbar klinisk merværdi hos patienter med et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent sammenlignet med Keytruda monoterapi.

Evidensens kvalitet kan dog ikke vurderes.

I vurderingen lyder det også, at Keytruda vurderes at give en vigtig klinisk merværdi hos patienter med et PD-L1-udtryk på mellem 1 og 50 procent sammenlignet med platinbaseret kemoterapi. Evidensens kvalitet er dog lav.

For patienter med et PD-L1-udtryk på mindre end en procent vurderer Medicinrådet, at Keytruda giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med platinbaseret kemoterapi, hvilket vil sige, at behandlingen giver en moderat forbedring, f.eks. reduktion i ikke-alvorlige sygdomssymptomer eller fravær af bivirkninger. Evidensens kvalitet er også her lav.

Med udgangspunkt i den kliniske merværdi og en omkostningsanalyse udarbejdet af Amgros skal Medicinrådet nu vurdere, om Keytruda i kombination med kemoterapi skal anbefales som mulig standardbehandling af ikke-planocellulær NSCLC.

Cirka 4.600 danskere diagnosticeres årligt med lungekræft, og dermed er lungekræft en af de hyppigst forekommende kræftsygdomme i Danmark. Af de diagnosticerede har cirka 85-90 procent NSCLC. I slutningen af 2015 levede knap 10.450 personer med lungekræft, mens cirka 3.700 personer årligt dør af lungekræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift