Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA giver grønt lys til 1. linjebehandling med EGFR-TKI-hæmmer mod lungekræft

Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har givet en positiv udtalelse for EGFR-tyrosinkinasehæmmeren dacomitinib (Vizimpro) til førstebehandling af voksne patienter med lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med EGFR-aktiverende mutationer.

Anbefalingen er baseret på resultater fra det randomiserede multinationale fase III-studie ARCHER 1050, der viser, at dacomitinib givet som førstelinjebehandling medfører en forbedring på syv måneder i den samlede overlevelse (OS) sammenlignet med standardbehandling med proteinkinasehæmmmeren Iressa (gefitinib). Resultaterne blev  præsenteret af professor Tony Mok på ASCO-kongressen i juni 2018 og er offentliggjort i Journal of Clinical Oncology.

Dataene fra ARCHER 1050 er de første til at påvise en generel OS-fordel sammenlignet med standard målrettet behandling for EGFR-mutationspositive lungekræftpatienter. Derudover viste dacomitinib i ARCHER 1050 en signifikant forlængelse af både progressionsfri overlevelse (PFS) og responsvarighed (DOR), samtidig med at livskvaliteten blev bibeholdt.

Lungekræft er den største dødsårsag i kræft på verdensplan. NSCLC tegner sig for omkring 85 procent af lungekræfttilfælde og er svær at helbrede, især ved metastatisk sygdom. EGFR-mutationer forekommer på verdensplan hos 10-35 procent af NSCLC-tilfælde. Overlevelsen ved ​​sygdommen er lav, og sygdomsprogression en udfordring.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift