Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq forbedrer overlevelsen for Avastin-behandlede lungekræftpatienter

Tecentriq (atezolizumab) i kombination med Avastin (bevacizumab) og kemoterapi er godkendt af EU som førstelinjebehandling af en bestemt type metastatisk lungekræft.
 
Godkendelsen er baseret på signifikant overlevelsesfordel ved at tilføje Tecentriq til Avastin, paclitaxel og carboplatin (kemoterapi) som behandling af personer med metastatisk ikke-pladeformet ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Hos mennesker med EGFR-mutant eller ALK-positiv NSCLC indikeres Tecentriq i kombination med Avastin, paclitaxel og carboplatin kun efter at passende målrettede behandlinger er fejlede.

"Meddelelsen gør kombinationen af ​​Tecentriq, Avastin og kemoterapi tilgængelig for mennesker i Europa med avanceret, ikke-pladeformet ikke-småcellet lungecancer," siger dr. Sandra Horning, der er Chief Medical Officer og chef for global produktudvikling hos Roche.

"Denne godkendelse omfatter EGFR-mutant eller ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft efter at målrettet behandling har fejlet og er den første mulighed for denne undergruppe af patienter, hvor der er et stort behov for alternative behandlingsmuligheder."

Godkendelse er baseret på resultater fra fase III IMpower150-undersøgelsen, der viste, at Tecentriq i kombination med Avastin og kemoterapi hjalp mennesker med at leve betydeligt længere sammenlignet med Avastin og kemoterapi alene (gennemsnitlig samlet overlevelse [OS] = 19,8 versus 14,9 måneder) i en intention-to-treat (ITT) populationen.

Sikkerhedsprofilen for Tecentriq-kombinationen viste sig i overensstemmelse med det, der er blevet observeret i tidligere undersøgelser.

Ny DSKO-formand: Uddannelse er hele vores fremtid

Synlighed og uddannelse er nogle af de fokusområder, som afdelingslæge Lotte Engell-Nørregård fra Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital, kommer til at have i sin nye rolle som formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO), fortæller hun i dette interview.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift