Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tagrisso anbefales som førstelinjebehandling af uhelbredelig lungekræft

Medicinrådet anbefaler Tagrisso (osimertinib) som mulig standardbehandling i første linje til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med aktiverende EGFR-mutation.

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske effekt og de omkostninger, Tagrisso forventes at have.

Medicinrådet vil senest om to år tage stilling til, om anbefalingen fortsat skal gælde. Rådet vil på det tidspunkt inddrage eventuelle nye publicerede data for relevante effektmål, særligt overlevelse. Medicinrådet anbefaler, at der samtidig i klinikken systematisk indsamles relevante effekt- og bivirkningsdata for førstelinjebehandling med Tagrisso.

Medicinrådet har tidligere vurderet, at Tagrisso til førstelinjebehandling af uhelbredelig NSCLC med aktiverende EGFR-mutation giver en vigtig klinisk merværdi sammenlignet med Tarceva (erlotinib) eller Iressa (gefitinib). Evidensens kvalitet vurderes dog at være meget lav.

Tagrisso var på dagsordenen to gange på Medicinrådets møde i går. Det ene punkt handlede om anbefalingen af Tagrisso som førstelinjebehandling, mens det andet punkt handlede om en vurdering af KRIS' anbefaling af Tagrisso i anden linje. Eftersom rådet besluttede at godkende midlet i første linje, udgik det andet punkt.

Medicinrådet har besluttet at udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for NSCLC. Her vil man bl.a. tage stilling til, hvilken plads Tagrisso har i forhold til andre lægemidler til behandling af sygdommen. Indtil da vurderer fagudvalget, at Tagrisso - baseret på de kliniske data - er at foretrække til førstelinjebehandling af patienter med aktiverende EGFR-mutation. Sekventiel behandling med lægemidler med samme virkningsmekanisme (EGFR-hæmmere) anbefales ikke, medmindre der foreligger klinisk dokumentation.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift