Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny viden om immunterapi hos ældre lungekræftpatienter

To undersøgelser, der blev præsenteret på den europæiske lungekræftkongres ELCC 2019, giver ny indsigt i effekten og sikkerheden ved immunterapi hos ældre patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Selvom omkring halvdelen af ​​alle nyligt diagnosticerede personer med NSCLC er ældre mennesker, er der begrænset evidens for effekten og sikkerheden ved immunterapi i denne aldersgruppe, fordi de ofte er underrepræsenteret i kliniske forsøg. Det har også været en bekymring, at aldersrelateret nedgang i immunforsvaret kan påvirke effekten af ​​immunterapi hos ældre patienter.

En ny retrospektiv undersøgelse af patienter med avanceret NSCLC behandlet med immunterapi tyder på, at ældre patienter (over 70 år) kan have en kortere samlet overlevelse (OS) end yngre patienter, men at toksiciteten ved behandlingen er ens.

I studiet gennemgik forskere retrospektivt alle patienter med avanceret NSCLC behandlet med immunterapi på Hospital Universitario Ramon y Cajal i Madrid, Spanien, i perioden 2014-2018. 27,5 procent af de 98 patienter, der blev behandlet med immunterapi i perioden, var 70 år eller ældre. PD-L1-status var kendt hos 50 procent af patienterne.

Resultaterne fra opgørelsen viser, at OS hos de ældre patienter var signifikant kortere end hos patienter under 70 år; gennemsnitligt 5,5 måneder mod 13 måneder. Den progressionsfrie overlevelse (PFS) var også signifikant kortere hos ældre patienter end hos yngre patienter, nemlig 1,8 måneder mod 3,6 måneder.

Med hensyn til toksicitet var der ingen statistisk signifikante forskelle i immunrelaterede bivirkninger mellem ældre og yngre patienter.

Undersøgelsen viser, at immunterapi hovedsageligt blev administreret som andenlinjebehandling (61 procent af patienterne) eller tredjelinjebehandling eller senere (24,5 procent) i hele gruppen af ​​98 patienter i alle aldre. Lidt over halvdelen (52 procent) blev behandlet med Opdivo.

Forskerne bag undersøgelsen erkender, at undersøgelsen er begrænset ved at være en observatorisk retrospektiv analyse med et lille deltagerantal. De mener derfor, at der er behov for prospektive randomiserede kliniske forsøg og flere real world-data for at besvare de resterende spørgsmål om brugen af ​​immunterapi hos ældre patienter.

Forbedret overlevelse med immunterapi

En anden undersøgelse præsenteret på ELCC 2019 har samlet data fra tre randomiserede forsøg og viser, at der er en signifikant forbedret OS hos ældre patienter med avanceret NSCLC, der bliver behandlet med immunterapimidlet Keytruda (pembrolizumab) sammenlignet med kemoterapi.

I undersøgelsen har forskere sammenlignet effektivitets- og sikkerhedsresultaterne for 264 patienter på over 75 år i tre forsøg med resultater for 2.292 deltagere under 75 år. Alle patienter havde PD-L1 TPS (tumor proportion score) på en procent eller højere, og halvdelen af ​​den ældre gruppe i denne analyse havde en score på mindst 50 procent.

Resultaterne viser en signifikant forbedret OS hos ældre patienter med PD-L1 TPS >en procent behandlet med Keytruda sammenlignet med dem behandlet med kemoterapi. Forbedringen i OS med Keytruda sammenlignet med kemoterapi var endnu større hos patienter med PD-L1 TPS på >50 procent.

Et-årsoverlevelsesraten for Keytruda hos ældre patienter var sammenlignelig med den hos yngre patienter (53,7 procent mod 54,9 procent hos dem med PD-L1 TPS > en procent og 61,7 procent mod 61,7 procent hos dem med PD-L1 TPS > 50 procent).

Færre ældre patienter behandlet med Keytruda havde behandlingsrelaterede bivirkninger sammenlignet med dem, der fik kemoterapi (68 procent mod 94 procent). Grad 3-5 behandlingsrelaterede bivirkninger hos ældre patienter var også mindre almindelige med Keytruda sammenlignet med kemoterapi (24 procent mod 61 procent). Almindelige behandlingsrelaterede bivirkninger med Keytruda hos ældre patienter var træthed (17,4 procent), nedsat appetit (12,8 procent) og kløe (12,8 procent).

Immunmedierede bivirkninger og infusionsreaktioner var hyppigere med Keytruda end med kemoterapi hos ældre patienter (25 procent mod syv procent), men viste ingen forskel i forhold til yngre patienter behandlet med Keytruda (25 procent).

”Ved ældre patienter med avanceret NSCLC med PD-L1-positive tumorer forbedrede Keytruda- monoterapi den overordnede overlevelse over kemoterapi sammen med en mere gunstig sikkerhedsprofil. Vores data understøtter anvendelsen af Keytruda-monoterapi hos ældre patienter (≥75 år) med avanceret PD-L1-udtrykkende NSCLC,” siger ledende forfatter på undersøgelsen Kaname Nosaki fra National Hospital Organization Kyushu Cancer Center, Fukuoka, Japan, i en pressemeddelelse fra ESMO (European Society for Medical Oncology).

Marina Garassino, som er chef for lungekræftenheden ved Istituto Nazionale dei Tumori, Milano, Italien, mener, at der er behov for større prospektive forsøg eller større real-world studier for at få et mere detaljeret billede af effekten og sikkerheden ved immunterapi hos ældre patienter med NSCLC.

”Den samlede analyse af kliniske forsøg viste ingen forskel i effekten og sikkerheden ved immunterapi hos ældre sammenlignet med yngre patienter. Men real-world-undersøgelsen er en alarmklokke, der potentielt foreslår lavere effektivitet af immunterapi hos ældre patienter på trods af, at der ingen forskel er i bivirkninger,” siger Marina Garassino.

Med hensyn til begrænsninger noterer hun sig, at PL-1-udtryk kun var kendt hos 50 procent af patienterne i real-world undersøgelse, og at data blev indsamlet med tilbagevirkende kraft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift