Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NYHEDSANALYSE:

Fem vigtige input til MDT-konferencer

Intet er så godt at det ikke kan - og bør - forbedres. Det gælder også det multidisciplinære arbejde med kræftpatienter, hvilket reelt er blevet den vigtigste organisatoriske udvikling af kræftindsatsen i de senere år. Men ærligt talt, så er det projekt slet ikke i mål med de rigtige organisatoriske løsninger.

Det var udgangspunktet for en konference om MDT-arbejdet omkring lungekræftpatienterne. Onkologisk Tidsskrift var vært, og mødet blev holdt på Vejle Sygehus mandag. På mødet diskuterede - indimellem højlydt - et ekspertpanel af speciallæger, som involveres i netop disse MDT’er.

I løbet af dagen vrimlede det med idéer og læringer, alt sammen for at udvikle det multidisciplinære arbejde.

Her er en kommenteret udgave af nogle af idéerne.

Diagnostisk MDT

Hvis en større del af den diagnostiske indsats flyttes ud i almen praksis (og det vil ske, hvis regeringens sundhedsreform realiseres), så skal de praktiserende læger have en stærkere organisation til at hjælpe sig, nemlig det som professor i almen medicin, Frede Olesen, Aarhus Universitet, kalder en diagnostisk MDT, som inddrager de praktiserende læger.

Derved kunne de praktiserende lægers kendskab til patienterne og deres særlige udfordringer, f.eks. komorbiditet, bringes i spil. Det kunne også hjælpe de praktiserende læger med langt den største del af deres patienter, nemlig dem som ikke er oplagte kandidater til en kræftpakke, eller dem, som ikke er relevante for en pakke.

Det initiativ kunne kvalificere indsatsen fordi man derved kunne udrede patienterne mere bredt end i dag, mener konferencens moderator Mads Nordahl Svendsen, ledende onkolog, Roskilde Sygehus.

Patienterne ind i MDR

Blandt patientforeninger er der et ønske om at patienter skal inddrages i deres egen MDT – men den ide nød ingen opbakning blandt eksperterne. I dag omfatter MDT-møder op mod 30 patienter, som i givet fald skulle sidde i kø og blive inviteret ind i de minutter hvor MDT’en drøfter patientens muligheder. Logistisk set er det umuligt. Men det er også umuligt fordi speciallægerne i MDT’en drøfter patienternes muligheder i et klinisk sprog som er uegnet for patienterne.

Det var ekspertpanelet enig i.

Dernæst drøftede panelet mulighederne for at inddrage repræsentanter for patienterne, f.eks. sygeplejersker, som kunne sætte sig ind i patienternes behov forud for MDT’en, og som kunne kommunikere beslutningerne på en facon, som matcher patienterne, og som giver mulighed for at snakke om alternativer.

Den tankegang var der interesse for i ekspertpanelet.

Loft over antal patienter på MDT

I dag kan en MDT godt omfatte op til 30 patienter – altså en helt enorm byrde for et møde. Ikke desto mindre var der - som Mads Nordahl Svendsen udtrykker det - beskeden interesse for ”et bureaukratisk maksimum” for hvor mange patienter en MDT kan omfatte. 

Men måske giver det mening at der formuleres anbefalinger – især taget i betragtning at patientpresset vil vokse i de kommende år.

Evaluering af MDT

Ekspertpanelets deltagere var enige om at MDT skal evalueres – der kan opstå dumme vaner eller uhensigtmæssige arbejdsgange. Derfor skal arbejdet trimmes, ovenikøbet forholdsvis jævnligt, f.eks. to gange årligt. Måske kan det betale sig at invitere eksterne observatører med til at evaluere arbejdet.

”På den måde vil man have uvildige øjne på, hvordan mødet fungerer…. Det er ikke altid man selv kan se det,” siger Mads Nordahl Svendsen.

Kvalitetssikring

Ekspertpanelet var dybt optaget af kvalitetssikringen af MDT-arbejdet. Spørgsmålet er blot hvordan. Et forslag var at sende anonymiserede patientcases ud til alle MDT-samarbejder - for derved at kunne bedømme kvaliteten af arbejdet, og sammenligne løsninger fra hospital til hospital, region for region. Projektet kunne organiseres af DMCG.

Panelet var vel åbent for forslaget, men også bekymret for hvad der kan komme ud af det. Den entydighed som læger vil kunne forstå, vil næppe blive forstået af offentligheden

Debatten blev overværet af 50 læger, og den blev livestreamet til læserne af Onkologisk Tidsskrift – og artiklen om projektet er åbnet af 517 interesserede.

Men alle kan se debatten her ved at følge nedenstående link – og der kan man vælge hvilke indlægsholderne man ønsker at høre.

https://event.videotool.dk/mj3btrpb1rx6srv5

Brugernavn: mdtkonference 

Paasord: mdtkonference2904

God fornøjelse

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift