Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda godkendt af NICE mod metastatisk lungekræft

Keytruda (pembrolizumab) er blevet godkendt af NICE til voksne med pladecelle ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har spredt sig til andre dele af kroppen, hos patienter som ikke har fået tidligere behandlinger.

Pembrolizumab fungerer  ved at målrette et specifikt protein på overfladen af ​​celler, der er involveret i kroppens immunrespons mod kræft.

Den engelske version af det danske Medicinråd, NICE, baserer deres godkendelse på resultater fra et igangværende klinisk forsøg, der tyder på, at personer, som har kombineret behandling med kemoterapi og pembrolizumab, kan leve længere end dem, der alene får kemoterapi. Forsøget antyder også, at patienter kan leve længere uden at deres sygdom udvikler sig.

Da forsøget endnu ikke er endeligt, er skøn over omkostningseffektiviteten for kombinationsterapi af pembrolizumab imidlertid meget usikker, men udvalget anerkendte, at det har potentialet til at være omkostningseffektivt, og anbefalede derfor behandlingen via Cancer Drugs Fund, som sikrer patienter nyere behandlinger trods høje priser. Dette giver mulighed for at indsamle flere beviser som kan afhjælpe usikkerheden omkring den samlede overlevelse.

"Udvalget hørte fra patientforeninger, at mennesker med pladecelle ikke-småcellet lungekræft ofte har en dårlig livskvalitet, og at behandlinger der har potentiale til at forlænge livet ville være af stor betydning," siger Meindert Boysen, direktør for NICE Center for evaluering af sundhedsteknologi om beslutningen.

”Pembrolizumab-kombinationsterapi er en lovende behandlingsmulighed for disse patienter, der i øjeblikket har meget få behandlingsmuligheder. Vi er derfor glade for den fleksibilitet, som Cancer Drugs Fund giver, mens yderligere data om dens kliniske effektivitet indsamles."

Pembrolizumab-kombinationsterapi vil straks være tilgængelig for NHS-patienter i England. Cirka 7.500 mennesker i England diagnosticeres hvert år med denne type lungekræft, hvoraf ca. 1.700 kan være berettigede til kombinationsterapi med pembrolizumab.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift