Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Positive overlevelsestal for Tagrisso mod lungekræft

Tagrisso (osimertinib) viser positive resultater for den samlede overlevelse (OS) hos tidligere ubehandlede patienter med lokalt avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungecancer (NSCLC).

Det afslører fase III FLAURA-forsøget, der har testet lægemidlet hos patienter, hvis tumorer har epidermal vækstfaktorreceptor (EGFR) mutationer. Resultaterne viser en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring i OS, der er et sekundært endepunkt.

Forsøget opfyldte tidligere sit primære endepunkt i juli 2017 og viste en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring i progression-fri overlevelse (PFS), hvilket øgede den tid, patienterne levede uden sygdomsprogression eller død af nogen årsag.

Lægemidlet, der er en tredje generation, irreversibel EGFR-TKI, er designet til at hæmme både EGFR-sensibiliserende og EGFR T790M-resistensmutationer med klinisk aktivitet mod metastaser i centralnervesystemet.

Tagrisso er godkendt i mere end 70 lande, herunder USA, Japan og EU som førsteliniebehandling af EGFRm avanceret NSCLC, og i mere end 80 lande, herunder USA, Japan, Kina og EU, som andenlinje anvendelse til patienter med EGFR T790M mutationspositiv avanceret NSCLC.

"Dagens positive resultater viser, at Tagrisso giver et hidtil uset overlevelsesresultat i forhold til tidligere standardbehandling af epidermal vækstfaktorreceptor-tyrosinkinaseinhibitorer, hvilket bekræfter Tagrisso som førstelinje standardbehandling af EGFR-muteret metastatisk ikke-småcellet lungecancer," siger José Baselga, koncerndirektør, Oncology R&D hos AstraZeneca.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift