Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Visse screenings-kriterier for lungekræft er markant bedre end andre

WCLC: Vi får de bedste resultater ved lungekræftscreening, hvis vi følger PLCO-kriterier for, hvilke patienter der skal screenes, ikke de kriterier, som vi kender fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, konkluderer et nyt studie på WCLC 2019 i Barcelona.

Screening med CT-scanninger forbedrer chancerne for lungekræftpatienters overlevelse, har studier fra hele verden vist de seneste år. Der er dog forskellige kriterier for, hvilke personer der er blevet inkluderet i studierne og screenet – og spørgsmålet har været, hvilke kriterier gør det bedst.

Resultaterne fra en planlagt interimsanalyse af ’International Lung Screening Trial’ (ILST), blev fremlagt og fremhævet på WCLC2019, den 9. september, som ét af de syv mest interessante studier på årets konference. De peger på, at de kriterier, som bruges i australske og canadiske pilotprojekter, gør det markant bedre end de kriterier, der bl.a. blev brugt til det store, amerikanske studie, ’National Lung Screening Trial’, og som nu anvendes af sundhedssektoren i USA.

”Vi kan stadig blive klogere på, hvordan vi stratificerer patienter i forhold til risiko, og med gode kriterier til at udvælge patienterne, så sørger vi for at screene de rette og udsætter færre for unødvendige scanninger,” siger Zaigham Saghir, ph.d. og afdelingslæge ved Herlev-Gentofte Hospital. Han har ikke selv bidraget til undersøgelsen, som er ledet af forskere fra University of British Columbia.

PLCO-modellen bruger uddannelse og BMI

PLCOm2012-modellen beregner risiko for lungekræft over en seksårig periode og er baseret på omfattende data fra screenings- og befolkningsundersøgelser i USA. Kriterierne for at indgå i screeningsundersøgelsen  er i øjeblikket ved at blive undersøgt i flere prospektive studier, og de siger kort fortalt, at hvis du har en risikoscore på 1,5 procent for at udvikle lungekræft i løbet af en seksårig periode, giver det mening at screene dig. Risikoscoren beregnes på baggrund af uddannelse, BMI, alder og antal rygeår og gennemsnitligt antal cigaretter per dag.

De amerikanske kriterier er defineret af United States Preventive Services Task Force (USPSTF) og er sat til at være personer, der har røget tobak i 30 pakkeår eller mere og røget inden for de seneste 15 år og er i alderen 55 til 80 år. Det er således en noget grovere opdeling end PLCOm2012-kriterierne.

Deltagerne i ILST-forsøget opfyldte enten USPSTF eller PLCOm2012, og de var alle i alderen 55 til 80 år og har indtil nu modtaget to årlige scanninger. 

Resultaterne viste, at:

  • Af de 5.013 patienter, der blev screenet udviklede 110 lungekræft.
  • 99 procent af kræftpatienterne blev fundet under anvendelse af PLCOm2012-kriterierne sammenlignet med 77 procent under anvendelse af USPSTF-kriterier.
  • 24 ud af 110 tilfælde af lungekræft blev fundet kun af PLCOm2012 og ikke af USPSTF- kriterierne. Det svarer til 21,8 procent af det samlede antal.
  • Hvorimod kun én deltager (0,9 procent) blev fundet kun med USPSTF-kriterierne og ikke med PLCOm2012. 

Konklusionen er derfor, at hvis man bruger PLCOm2012 til at udvælge patienter til scanning, vil du fange godt 99 procent af alle tilfælde.

Medicinrådet anbefaler immunterapi mod aggressiv brystkræft

For første gang anbefaler Medicinrådet immunterapi, i form af Tecentriq (atezolizumab) i kombination med nab-paclitaxel, til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har et PD-L1-udtryk på mindst en procent.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift