Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Autoantistoffer kan bruges til at præcisere risikovurderingen for lungekræft

WCLC: En test for autoantistoffer i blodet associeret til tumorantigener kan bruges til at stratificere personer i høj risiko for at udvikle lungekræft i mere præcise risikokategorier,.

Det konkluderer skotske forskere på WCLC 2019 i Barcelona, hvor professor Frank Sullivan fra University of St. Andrews mandag præsenterede en analyse af data fra et randomiseret, klinisk studie, som konkluderer, at folk, der bliver CT-scannet halvårligt, når de først testes positive for autoantistoffer, associeret til tumorantigener, i blodet, udvikler i mindre grad lungekræft i sen stadium.

”Der er stor enighed om på kongressen, at screening kan reducere mortalitet betydeligt. Men det er et stort spørgsmål på årets WCLC, hvilke metoder vi kan bruge til at optimere kriterierne for, hvem der skal screenes. Og det er den bane, som studiet her spiller ind på,” siger Zaigham Saghir, ph.d. og afdelingslæge hos Herlev-Gentofte Hospital.

Autoantistoffer kan måske noget

Forskerne anvendte en test ved navn EarlyCDT-Lung til at analysere tumorpecifikke autoantistoffer i blodet. Testmetoden er ny og bygger på en ELISA-platform, og den kan, ifølge flere studier, identificere 41 procent af lungecancertilfælde med en specificitet på 90 procent. Det er et højt specificitetsniveau sammenlignet med CT-scanninger, der identificerer 67 procent af lungecancertilfælde, men med en lav specificitet på omkring 49 procent.

12.208 personer i alderen 50 til 75 år deltog i undersøgelsen. De var uden symptomer ved start, men med høj risiko for at udvikle lungekræft og bosat i de mest belastede områder i Skotland. Deltagerne blev randomiseret i en kontrol og en interventionsgruppe. Interventionsgruppen fik en EarlyCDT-Lung test. Deltagerne, som blev testet positive, fik derefter tilbudt et røntgenbillede af lungerne efterfulgt af en CT-scanning.

Hvis den indledende CT-scanning ikke indikerede lungekræft, blev efterfølgende CT-scanninger tilbudt hver sjette måned i 24 måneder. Personer med abnormiteter på scanningerne blev fulgt op i undersøgelsesperioden eller henvist til standard klinisk pleje efter behov.

Resultatet viste, at:

  • ud af de mere end 12.000 deltagere, blev 127 diagnosticeret med lungekræft i undersøgelsesperioden (56 i interventionsgruppen og 71 i kontrolarmen)
  • 9,8 procent af deltagerne i interventionsgruppen havde en positiv EarlyCDT-LUNG og 3,4 procent (n = 18) blev diagnosticeret med lungekræft i undersøgelsesperiodens to år.

”Vores resultater viser, at kombinationen af ​​EarlyCDT-Lung efterfulgt af CT-scanninger af dem med en positiv blodprøve, resulterer i et markant fald i diagnosen af ​​lungekræft i sene stadier og kan umiddelbart reducere total og lungekræftsspecifik dødelighed,” siger Frank Sullivan.

Sullivan og kollegaerne kunne ikke afgøre, om det havde betydning for mortalitet, da de manglede statistisk grundlag.

”Undersøgelsen havde ikke statistisk power til at afgøre en forskel i dødelighed efter to år, men der var en ikke-signifikant tendens, der antydede færre dødsfald i interventionsarmen sammenlignet med kontrollen (henholdsvis 87 mod 108). Lignende resultater blev bemærket vedrørende lungekræftsspecifik dødelighed (17 mod 24). Vi fortsætter opfølgningen af ​​alle deltagernes lungekræft- og dødelighedsresultater efter fem år for at studere disse effekter yderligere,” siger Frank Sullivan.

Medicinrådet anbefaler immunterapi mod aggressiv brystkræft

For første gang anbefaler Medicinrådet immunterapi, i form af Tecentriq (atezolizumab) i kombination med nab-paclitaxel, til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har et PD-L1-udtryk på mindst en procent.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift