Tænk, regionernes førstedame anpriser kræftlægemiddel

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Keytruda giver også langvarig gevinst mod avanceret NSCLC

WCLC: Førstelinje-monoterapi med Keytruda (pembrolizumab) giver en langvarig overlevelsesgevinst for patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) sammenlignet med platinbaseret kemoterapi.

Det viser treårs-data for fase III-studiet KEYNOTE-024, som tirsdag blev præsenteret (Abstrakt OA14.01) på WCLC 2019 af dr. Martin Reck fra Lungeonkologisk Institut i Grosshansdorf, Tyskland.

”Med mere end tre års opfølgning fortsatte førstelinje-monoterapi med Keytruda med at give en langvarig overlevelsesfordel mod kemoterapi på trods af at et flertal af patienterne, der blev tildelt kemoterapi, skiftede over til Keytruda. Og pembrolizumab var forbundet med mindre toksicitet end kemoterapi. Patienter, der gennemførte 35 cyklusser med Keytruda, havde varig klinisk fordel, og de fleste var i live ved data cutoff,” siger Martin Reck, der var chefforsker på undersøgelsen.

I KEYNOTE-024 forbedrede førstelinje-Keytruda signifikant den progressionsfri overlevelse (PFS) og samlet overlevelse (OS) sammenlignet med platinbaseret kemoterapi hos patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med et PD-L1-udtryk på mindst 50 procent, og ingen målbare EGFR-/ALK-mutationer.

Patienterne blev randomiseret til enten Keytruda 200 mg i to år eller platindublet efter fire til seks cykler plus valgfri vedligeholdelse (non squamous) med stratificering efter Eastern Cooperative Oncology Group score på 0 eller 1, tumorhistologi (squamous/non-squamous) og region (Østasien eller ikke Østasien). Patienter i kemoterapiarmen kunne overgå til Keytruda efter sygdomsprogression, hvis de opfyldte kriterierne for berettigelse. Det primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS), mens samlet overlevelse (OS) var et vigtigt sekundært slutpunkt.

Resultaterne viser, at medianoverlevelseslængden blandt patienter i Keytruda-armen var 26,3 måneder sammenlignet med 14,2 måneder i kemoterapirammen. OS efter tre år var 43,7 procent i Keytruda-armen mod 24,9 procent i kemoterapiarmen.

På trods af længere gennemsnitlig behandlingsvarighed i Keytruda-armen (11,1 måneder mod 4,4 måneder), var behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3‒5 mindre hyppige med Keytruda end med kemoterapi.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift