Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Opmuntrende langtidsdata for Opdivo mod avanceret NSCLC

WCLC: Mere end fem gange så mange tidligere behandlede patienter med ikke-småcellet lungekræft er i live efter fem år, hvis de får Opdivo (nivolumab), sammenlignet med patienter, som får kemoterapi.

Det viser femårsresultater fra de randomiserede fase III-forsøg CheckMate 017/057, som tirsdag blev præsenteret (Abstrakt OA14.04) på WCLC 2019 i Barcelona af Scott Gettinger fra Yale Cancer Center.

I CheckMate 017 og 057 () er 854 patienter med avanceret NSCLC, ECOG-performancestatus 0-1 og progression under eller efter førstelinje platinbaseret kemoterapi blev randomiseret 1:1 til enten Opdivo eller docetaxel indtil progression eller uacceptabel toksicitet. Efter afslutningen af ​​de primære analyser kunne patienter i docetaxel-armen, der ikke længere havde fordel af behandlingen, skifte over til Opdivo. Samlet overlevelse (OS) var det primære endepunkt for begge studier.

Efter fem års opfølgning var 50 Opdivo-patienter og ni docetaxel-patienter i live. Baseline-karakteristika for femårsoverlevelse i begge arme svarede til den samlede population og patienter, der overlevede mindre end et år, bortset fra en højere procentdel af patienter med ECOG PS 0 eller PD-L1-udtryk større end en procent på Opdivo og ECOG PS 0 og fase IIIB NSCLC på docetaxel.

Opdivo fortsatte med at vise langsigtet gevinst på OS samt på progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med docetaxel, med femårsoverlevelsesrater på hhv. 13,4 procent og 2,6 procent og PFS-rater på 8,0 procent og 0 procent. Den samlede overlevelsesgevinst med Opdivo sammenlignet med docetaxel blev observeret på tværs af undergrupper, inklusive patienter med PD-L1-udtryk på <en procent.

Der blev ikke set nogen nye sikkerhedssignaler ved længere opfølgning. Mellem tre og fem år efter studiernes start rapporterede otte af de 31 (26 procent) Opdivo-behandlede patienter en behandlingsrelateret bivirkning, heraf en (tre procent) bivirkning af grad tre-fire. De mest almindelige selektive bivirkninger (hændelser med en potentiel immunologisk årsag) var relateret til hud hos fire (13 procent) patienter, hvoraf ingen var grad tre eller fire.

Historisk set har resultaterne for avanceret NSCLC været ringe, med femårsoverlevelsesrater på mindre end fem procent ved konventionel kemoterapi. PD1-hæmmeren Opdivo blev godkendt i 2015 til patienter med tidligere behandlet avanceret NSCLC baseret på CheckMate 017 og CheckMate 057, som begge demonstrerede forbedret OS sammenlignet med kemoterapi (docetaxel).

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift