Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Lovende progressionfri overlevelse ved neoadjuverende behandling

WCLC: I de kommende år vil resultater fra store fase-3 studier pege i retning af, hvor meget der vindes ved at give neoadjuverende vs adjuverende immunterapi og kemoterapi mod ikke-småcellet lungekræft.

Men allerede nu indikerer nye data fra et fase-2-studie, fremlagt (Abstrakt OA13.05) på WCLC 2019 i Barcelona, at der er noget at hente ved neoadjuverende immunterapi plus kemoterapi.

Skal immunterapi gives sammen med kemoterapi eller skal det gives alene? Skal behandlingen være adjuverende eller skal den være neoadjuverende? Spørgsmålene står i kø, når det kommer til kronologien i behandlingen af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) – men måske ikke meget længere, hvis man skal tro der, der bliver fremlagt på WCLC2019.

”Det er stadig meget uafklaret, men der er flere, store internationale studier på vej, som afprøver adjuverende i forhold til neoadjuverende behandlinger. Resultaterne kommer nok dumpende de næste mange år, men vi vil måske allerede se de første resultater næste år,” siger Erik Jakobsen, lektor ved Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital.

Neoadjuverende kemo-immunterapi

Der er dog nye, lovende resultater fra fase-2-multicenterundersøgelsen,NADIM, der har afprøvet kemo-immunterapi som neoadjuverende behandling af patienter med NSCLC, stadium-IIIA, hvor den gennemsnitlige overlevelse normalt ligger på 15 måneder.

I denne del af NADIM indgik 46 patienter i undersøgelsen, og alle fik kemo-immunterapi som neoadjuverende behandling.

Efter afsluttet neoadjuverende behandling gennemgik alle patienter tumorvurdering inden operation. Kirurgi blev udført i løbet af den tredje eller fjerde uge efter dag 21 i den tredje neoadjuvante behandlingscyklus.

Analysen af resultaterne viste, at:

  • 35 patienter (85 procent) opnåede en markant patologisk respons, hvoraf 25 (71 procent) var komplette patologiske responser.
  • downstaging blev set i 38 (93 procent) af tilfældene, mens den 12-måneders progressionsfri overlevelsesrate var 95,7 procent.

Forskerne konkluderer på den baggrund, at en neoadjuverende kemo-immunterapi med nivolumab i resekterbar IIIA-NSCLC giver en komplet patologisk responsrate, der er højere end nogensinde set tidligere, og derudover en lovende progressionsfri overlevelse, som med alt held kan føre til reduceret mortalitet.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift