Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Xalkori viser aktivitet hos NSCLC-patienter med METex14-ændringer

Proteinkinasehæmmeren Xalkori (crizotinib) udgør en ny mulighed for den undergruppe af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), som har genmutationen MET exon 14 (METex14).

Det konkluderer forskere i et nyt studie.

Resultaterne, som er offentliggjort i Nature, har undersøgt antitumoraktivitet og sikkerhed af Xalkori hos 69 patienter med avanceret NSCLC, der havde ændringer i MET exon 14.

Resultaterne viser, at den objektive responsrate blandt de 65 patienter, der kunne vurderes for respons, var 32 procent. Objektive responser blev observeret uafhængigt af den molekylære heterogenitet, der karakteriserer disse kræftformer, og varierede ikke efter mutationstype af METex14-ændring, samtidigt øget MET-kopiantal eller påvisning af METex14-ændring i cirkulerende tumor-DNA.

Den gennemsnitlige responsvarighed var 9,1 måneder, og median progressionsfri overlevelse var 7,3 måneder.

Forfatterne konkluderer, at resultaterne af deres undersøgelse imødekommer et uopfyldt behov for målrettet behandling i lungekræft med ændringer i METex14 og føjer sig til en voksende liste over genomisk drevne behandlinger for onkogene undergrupper af NSCLC.

METex14-ændringer er forbundet med forøget MET-aktivitet og præklinisk følsomhed over for MET-hæmning. Xalkori er på nuværende tidspunkt godkendt i EU til behandling af ALK-positiv fremskreden NSCLC og ROS1-positiv fremskreden NSCLC.

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift