Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

EMA anbefaler ikke Keytruda mod NSCLC med lave PD-L1-værdier

EMA anbefaler ikke immunterapi-præparatet pembrolizumab (Keytruda) alene mod ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i førstelinje, hvis PD-L1-værdien er under 50 procent.

Udmeldingen kommer på baggrund af en ansøgning fra selskabet MSD at få tilladelsen udvidet.

Virksomheden præsenterede i ansøgningen resultater fra 1.274 tidligere ubehandlede patienter med NSCLC, der havde PD-L1-scoringer på en procent og derover.

Undersøgelsen sammenlignede Keytruda alene med kemoterapi (carboplatin med paclitaxel eller pemetrexed) og så på, hvor længe patienter overlevede.

EMAs lægemiddeludvalg (CHMP) bemærkede, at selv om undersøgelsen viste, at Keytruda var effektiv, når den blev anvendt alene som en første behandling i NSCLC-patienter med proteinscoringer på en procent og derover, så sås fordelene hovedsageligt hos patienter med højere niveauer af PD-L1 .

Når man ser på patienter med lavere niveauer af PD-L1 separat, er resultaterne ikke tilstrækkelige til en konklusion. På grund af det vurderer CHMP, at tilladelsen til udvidelsen ikke skal gives.

Derudover bemærker CHMP, at et højere antal patienter, der fik Keytruda alene døde tidligt sammenlignet med dem, der fik kemoterapi, skønt et højere antal Keytruda-patienter også overlevede i længere tid.

Selvom CHMP ikke anbefalede at udvide brugen af Keytruda, anbefalede udvalget, at undersøgelsesdata fra applikationen inkluderes i lægemidlets produktinformation. 

Keytruda bruges til behandling af en række kræftsygdomme, heriblandt melanom, NSCLC, klassisk Hodgkin-lymfom, blærekræft og nyrecellekarcinom. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift