Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk præparat har effekt på NSCLC med MET-forandringer

ASCO: Et nyt antistof-præparat, Sym015, viser effekt mod ikke småcellet lungekræft (NSCLC) med MET-mutation og MET-amplifikation i et fase 1/2-studie.

Det danske præparat, Sym015, består af to monoklonale antistoffer, der binder sig til MET-receptorer på solide tumorer, så receptorerne destrueres. Dyreforsøg og in vitro-studier har indikeret, at det resulterer i mindre tumorvækst.

”Det er et absolut interessant lægemiddel, og den effekt, vi observerede på vores patienter i fase 2-studiet, var meget opmuntrende. Samlet set er tumorskrumpning på 25 procent måske ikke så imponerende, men stadig ret flot i denne patientgruppe,” siger Kristoffer Staal Rohrberg, overlæge og leder af Fase 1-Enheden på Rigshospitalet. Han er medforfatter til studiet.

Fase 2-studiet viser, at 25 procent af patienterne (5 ud af 20 patienter med henholdsvis MET-mutation og MET-amplifikation) opnåede delvis respons med minimum 30 procent tumorreduktion.

Sikkerhedsprofilen i fase 1-delen, hvor der indgik 45 patienter, var god. Få alvorlige bivirkninger, ingen patienter døde eller stoppede med behandlingen på grund af bivirkninger.

Resultaterne fra fase 2-studiet er blevet fremlagt på ASCO 2020 (Abstrakt 9510).

Præparater målrettet MET mangler

Flere selskaber arbejder lige nu for at udvikle nye, effektive præparater, der målretter sig mod MET-forandringer.

”Vi mangler effektive præparater målrettet MET, så det er godt, at der sker noget på den front. Vi har en patientgruppe, som bliver resistente overfor behandlingen rettet mod EGF-receptoren. Nogle af dem kan have ændringer i MET, som gør, at de kan have gavn af sådanne et lægemiddel. Desuden er der en del patienter, særligt med NSCLC, som har forandringer i MET på diagnosetidspunktet, så derfor er det interessant med alternativer,” siger Kristoffer Staal Rohrberg. 

Selvom MET-amplifikation forekommer i en relativt lille procentdel af patienter (1% til 5% af NSCLC-patienter), er den til stede i adskillige udbredte kræftformer, herunder NSCLC, kræft i mavesækken, mCRC og nyrecellekarcinom. 

Baseret på en interimanalyse af sikkerhed og effektivitet har Symphogen besluttet at fokusere på lungekræftpatienter i deres studier, skriver selskabet på deres hjemmeside.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift