Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alectinib når nye højder i overlevelse mod ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft

ASCO: Selv efter fem års opfølgning har fase 3-studiet ALEX endnu ikke nået medianen i generel overlevelse hos de ALK-positive NSCLC-patienter, der er blevet behandlet med Alecenza (alectinib).

Det er selvfølgelig meget positivt, at forskerne stadig ikke kan konkludere, hvad der er medianen, siger Jens Benn Sørensen, overlæge ved Rigshospitalets onkologiske afdeling. 

”Det viser bare, at lægemidlet virker godt mod fremskreden ikke-småcellet lungekræft med denne drivermutation, og at patienterne fortsat overlever,” siger Jens Benn Sørensen. Han har ikke selv bidraget til studiet, som er blevet fremlagt (abstrakt 9518) på årets virtuelle ASCO-kongres 2020 .

Målrettet behandling har stor effekt

Opfølgning på resultaterne viser, at alectinib-armen har en overlevelsesprocent på 62,5 procent.  

I den anden behandlingsarm får patienterne crizotinib, som også er en ALK/ROS-hæmmer. Her var mediantiden opnået i løbet af det femte år. Ved slutningen af det femte år var overlevelsesprocenten på 45,5 procent.

Hvis man sammenligner overlevelsestiden med patienter med ikke-småcellet lungekræft uden en kendt drivermutation, så er der stor forskel. Her er det kun cirka 2-5 procent af patienterne, der overlever mere end fem år.

”Det er ikke overraskende, at især alectinib klarer sig så godt, men det er med til at vise, hvor meget det betyder for behandlingseffekten, at vi har lægemidler, der er rettet mod driver-mutationerne, og at vi bliver ved med at finde, de her mutationer,” siger Jens Benn Sørensen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift