Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
”Det der kunne blive interessant er længere opfølgning på studiet for at se fem års overlevelsen og det sædvanlige store behov for at kunne udpege de patienter, der, fra begyndelsen ville have en særlig stor gavn af denne form for kombinationsbehandling," siger Jon Lykkegaard Andersen.

Opdivo-Yervoy-kombi øger 3-årsoverlevelsen hos metastatiske lungekræftpatienter

ASCO: Førstelinjebehandling med Opdivo (nivolumab) og Yervoy (ipilimumab) af patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft øger den samlede overlevelse sammenlignet med kemoterapi. 33 procent var fortsat i live efter tre år uanset PD-L1 status.

Det fremgår af fase 3 forsøget Checkmate 227-studiet , der er blevet fremlagt (Abstrakt 9500) på ASCO 2020, hvor det fortæller, at effekten af nivolumab og ipilimumab varede mere end tre gange længere end effekten gjorde for NSCLC-patienterne i gruppen, der fik platinbaseret kemoterapi på tværs af PD-L1 ekspressionsniveauer (<1% eller ≥1%).

Læge og forsker i CheckMate -227-undersøgelsen, Suresh S. Ramalingam, der også er vicedirektør på Winship Cancer Institute ved Emory University samt assisterende dekan for kræftforskning, Emory School of Medicine udtaler i forbindelse med præsentationen af studiet:

IIkke småcellet lungekræft, er en kompleks og aggressiv sygdom, og på trods af de nylige fremskridt i behandlingen har patienter stadig behov for yderligere muligheder, der kan give en langvarig overlevelsesgevinst,” siger Ramalingam og tilføjer:

”De treårige resultater fra CheckMate -227 viser tegn på vedvarende overlevelsesgevinster med nivolumab plus ipilimumab i første linje behandling af ikke-småcellet lungekræft; dataene bekræfter den allerede etablerede videnskabelige begrundelse for, at dobbelt hæmning af PD-1 og CTLA-4 har potentialet til at levere dybe og holdbare responser for visse patienter."

Kemoterapi ikke relevant sammenligningsgrundlag

Men overlæge på onkologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, og medlem af ledelsen i Dansk Lungecancer Gruppe, Jon Lykkegaard Andersen, er mere tøvende:

”Studiet checkmate 227 ville have været særdeles spændende, hvis det var kommet for 2-3 år siden. Men desværre for dette studie er kemoterapi alene ikke længere standardbehandling, heller ikke i Danmark. Så jeg mener ikke, det ændrer vores aktuelle 1. linie behandling.”

Ifølge det tre-årige opfølgningsstudie gav  kombinationen af de to immunterapier vedvarende øgning i den samlede overlevelse (OS) og yderligere forbedringer sådan, at en median opfølgning på 43,1 måneder fortsatte med at vise, at nivolumab plus ipilimumab gav en samlet overlevelsesgevinst sammenlignet med kemoterapi [(HR): 0,79; 95% konfidensinterval (CI): 0,67 til 0,93] blandt patienter, hvis tumorer udtrykte PD-L1 ≥1%. Den tre-årige samlede overlevelse i denne population var således 33 procent for nivolumab plus ipilimumab sammenlignet med 22% for kemoterapi alene, fremgår det af forskningsresultaterne.

Nivolumab plus ipilimumab forsinkede desuden også sygdomsprogression eller død blandt disse patienter med en tre-årig progressionsfri overlevelse (PFS) på 18% mod 4% med kemoterapi alene. 38 procent af patienterne med PD-L1 ≥1%, som responderede på nivolumab plus ipilimumab, forblev i respons tre år mod 4% for kemoterapi alene. For patienter der modtog de to immunterapier sås positiv respons - også selv om behandlingerne, der blev givet i højst to år, var ophørt.

Hos patienter, hvis tumorer udtrykte PD-L1 ≥1%, og som havde en fuldstændig eller delvis respons i seks måneder på nivolumab plus ipilimumab var 70 procent i live tre år senere, sammenlignet med 39 % af patienterne behandlet med kemoterapi.

Hos patienter, hvis tumorer udtrykte PD-L1 <1%, demonstrerede Opdivo plus Yervoy en tre års samlet overlevelse på 34 procent sammenlignet med 15 procent for kemoterapi alene (HR: 0,64; 95% CI: 0,51 til 0,81). Herudover forblev 13 procent vs. 2 procent af patienterne i live og progressions-fri fra tidspunkt for randomisering; og 34 procent vs. 0 procent af patienterne med bekræftet respons på behandlingen vedblev med at respondere tre år efter responset var startet.

Overlæge, Jon Lykkegaard Andersen ser dog også mulige perspektiver:

”Det der kunne blive interessant er længere opfølgning på studiet for at se fem års overlevelsen og det sædvanlige store behov for at kunne udpege de patienter, der, fra begyndelsen ville have en særlig stor gavn af denne form for kombinationsbehandling. Men alene det, at man som lungekræftlæge, nu kan tale om patienter der lever i fem år med metastatisk sygdom, er en meget positiv ting, særligt for patienterne og deres pårørende."

Ifølge forskerne er nivolumab plus ipilimumab’s sikkerhedsprofil i overensstemmelse med tidligere rapporterede studieromi NSCLC, og der blev ikke observeret nye sikkerhedssignaler. Men bivirkningerne skal ikke underkendes ifølge Jon Lykkegaard Andersen:

”Det er blevet solgt som et kemofrit regime, men det er ikke ensbetydende med, at det er fri for bivirkninger, endda også en del i den tunge ende. Der er for eksempel dobbelt så mange patienter i immunkombinations armen i forhold til kemoterapi armen, der er nødt til at stoppe behandlingen på grund af bivirkninger.  Desuden vil det i Danmark også blive et spørgsmål om, hvor dyr denne behandling vil blive, når den skal vurderes i Medicinrådet."

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift