Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Enhertu har effekt mod HER2 metastatisk ikke-småcellet lungekræft

ASCO: Enhertu (trastuzumab deruxtecan) har klinisk meningsfuld effekt målt på tumorrespons hos patienter med HER2 metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Det konkluderer forskere bag fase 2-studiet DESTINY-Lung01, som er blevet fremlagt (abstrakt 9504) på den virtuelle ASCO kongres 2020.

Enhertu har tidligere fået tildelt breakthrough therapy status af amerikanske FDA. Og de nye resultater synes at understøtte denne status:  

Hele 61,9 procent af patienterne med HER2-muteret metastatisk ikke-småcellet lungecancer behandlet med Enhertu som monoterapi (6,4 mg/kg) opnåede en tumorrespons.

Patienterne opnåede en sygdomskontrolrate på 90,5 procent med en median progression-fri overlevelse på 14 måneder. Median responsvarighed og generel overlevelse var endnu ikke nået på tidspunktet for data cut-off. 

Vigtigt med nye målrettede behandlinger

”Selvom der er sket vigtige fremskridt i behandlingen af lungekræft i det sidste årti, er der stadig patienter, hvis tumorer fortsætter med at skride frem på trods af behandling med nyere målrettede midler eller immunterapier,” siger Egbert F. Smit, læge og professor ved Department of Thoracic Oncology ved Netherlands Cancer Institute i Amsterdam, Holland. Han er chefforsker på DESTINY-Lung01-forsøget.

"At forstå yderligere molekylære mål for behandling, såsom HER2, er afgørende for at fremme behandlingsmulighederne for disse patienter, og resultaterne, der ses i DESTINY-Lung01-forsøget, er meget opmuntrende."

Den overordnede sikkerhedsprofil for Enhertu i DESTINY-Lung01 var i overensstemmelse med den, der blev set i fase 1-forsøget og tidligere rapporterede ENHERTU-forsøg. De mest almindelige stigende bivirkninger i grad 3 eller højere var et nedsat niveau af neutrofiler (26,2%) og anæmi (16,7%). Der var fem tilfælde (11,9%) af bekræftet behandlingsrelateret interstitiel lungesygdom og lungebetændelse.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift