Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Håber at Keytruda bliver førstebehandling af metastatiske lungekræftpatienter

ASCO: Keytruda (pembrolizumab) øger overlevelsen markant, når det føjes til behandling med platinbaseret kemo af ikke-behandlede patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), viser nye resultater, der får danske onkologer til at håbe på Medicinrådets godkendelse som standard førstebehandling.

Resultaterne fremgår af et studie, Keynote189, der er blevet præsenteret (Abstrakt 9582) på årets virtuelle kræftkongres, ASCO20.

Forskerne er ikke selv i tvivl om at resultaterne bør ændre de nuværende retningslinjer:

”Behandlinger med en kombinationen af platinbaseret kemoterapi og Keytruda (pembrolizumab) bør være førstelinjebehandling for patienter med ikke tidligere behandlet metastatisk ikke-småcellet lungekræft," pointerer de.

Det gør de på baggrund af at behandlingen viser fortsat forbedrede resultater i forhold til samlet overlevelse, progressionsfri overlevelse, den totale responsrate samt tid fra randomisering til objektiv tumorudvikling ved næste liniebehandling / død sammenlignet med placebo + kemo med en håndterbar toksicitet.

Og overlæge på onkologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital samt medlem af ledelsen i Dansk Lungecancer Gruppe, Jon Lykkegaard Andersen finder da også resultaterne gode og har forhåbninger om, at Medicinrådets vender tommelfingeren op til behandlingskombinationen:

”På baggrund af Keynote189 er kombinationen af dublet kemoterapi og pembrolizumab godkendt i Danmark til behandling af patienter, der har en TPS på mellem 1-50 %. Studiet bekræfter blot, at resultaterne fortsat efter længere opfølgning er gode og særligt, at der for gruppen med en negativ PDL-1 ekspression er stor gavnlig effekt. Medicinrådet er aktuelt i gang med en revurdering af et tidligere afslag på behandling til netop denne gruppe, og vi håber, at data nu er så gode, at det kan føre til en godkendelse efter sommerferien,” siger han.

Pembrolizumab er et immunterapeutisk præparat i form af et monoklonalt, humaniseret antistof rettet mod PD-1-receptoren.

Det globale studie er en afsluttende analyse af Keynote 189, efter at dette tidligere har vist signifikante forbedringer i overordnet overlevelse og progressionsfri overlevelse med behandling med Keytruda og kemoterapi carboplatin / cisplatin sammenlignet med Keytruda og placebo overfor NSCLC-patienter uden sensibilisering af EGFR / ALK-mutationer.

Ved data cutoff (20. maj 2019) var median (interval) tiden fra randomisering til data cutoff 31,0 (26,5–38,8) måneder. 17 patienter i pembro + kemo-armen og 1 patient i placebo + kemo-armen modtog oprindeligt tildelt behandling; 84 patienter krydsede over til pembro. Median (95% Cl) overordnet overlevelse (22,0 [19,5–24,5] overfor 10,6 [8,7–13,6] måneder; HR 0,56 [95% Cl, 0,46–0,69]) og progressions fri overlevelse (9,0 [8,1–10,4] mod 4,9 [4,7–5,5 ] måneder; HR 0,49 [95% Cl, 0,41-0,59]) var længere med pembro + kemo vs placebo + kemo,” skriver forskerne og fastslår yderligere:

Den 2-årige samlede overlevelse var 45,7% mod 27,3%, og den 2-årige progressions frie overlevelse var 22,0% mod 3,4%. ORR var 48,3% med pembro + kemo mod 19,9% med placebo + kemo. 56 patienter i pembro + kemo-armen afsluttede 35 cykler af pembro, blandt hvilke ORR var 85,7% (4 CR, 44 PR, 8 SD), og median samlet overlevelse blev ikke nået.

Bivirkningsprofilen viste at 292 (72,1%) patienter i pembro + kemo-armen og 135 (66,8%) patienter i placebo + kemo-armen havde behandlingsrelaterede bivirkninger af grad 3-5.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift