Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

FDA godkender Opdivo,Yervoy og kemo mod metastatisk lungekræft

FDA godkender immunpræparaterne Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab) kombineret med begrænset kemoterapi (to runder) som førstelinjebehandling mod metastatisk eller tilbagevendende ikke-småcellet lungekræft (NSCLC).

Godkendelsen hviler på en interim-analyse af data fra fase III-studiet CHECKMATE-9LA, der har vist, at behandlingskombinationen øger overlevelsen hos denne hårdtramte patientgruppe uanset PD-L1-udtryk i tumorvævet. 

De første resultater fra CHECKMATE-9LA blev fremlagt under ASCO 2020  (Abstrakt 9501) og i den forbindelse udtalte den ansvarlige for studiet:

”Med disse resultater fra CheckMate-9LA har vi nu bevis for, at denne dobbelte immunterapi-kombination, når den administreres sammen med to cyklusser med kemoterapi, giver en overlevelsesgevinst - en fordel, der blev observeret tidligt og opretholdt efter et års opfølgning - og på tværs af centrale undergrupper af patienter. Efterhånden som data bliver mere modne, ser jeg potentialet for en forbedret overlevelsesgevinst over tid,” siger chefforsker Martin Reck i en pressetekst fra Bristol Myers Squibb. Han er læge ved Lung Clinic Grosshansdorf, Tysk Center for Lungeforskning.

Immun-kemoterapi overgår ren kemoterapi

I studiet indgik 719 NSCLC-patienter uden EGFR- eller ALK-mutationer, der blev randomiseret til enten ren kemoterapi (fire runder) eller immunterapi plus kemoterapi (to runder). Behandlingen foregik over to år eller indtil patienterne døde eller valgte at stoppe.

Resultaterne fremlagt på ASCO 2020 viste, at: 

  • Immun-kemo-armen havde forbedringer på alle kliniske mål i centrale subgrupper sammenlignet med kemo-armen.
  • Et-årige generel overlevelse var 63 procent sammenlignet med 47 procent i kemo-armen.
  • Med længere opfølgning (mindst 12,7 måneder) fortsatte immun-kemo-armen at leve længere. Generel overlevelsesmedian: 15,6 mod 10,9 måneder (HR 0,66, 95% Cl: 0,55-0,80).
  • Grad 3–4 tx-relaterede bivirkninger blev rapporteret hos 47 procent og 38 procent af patienterne i henholdsvis immun-kemo-armen vs kemo-armen.

Resultater for CDK4/6-hæmmere bidrager til forvirring

SABCS: Negative fireårsresultater fra fase III-studiet PENELOPE-B puster igen til debatten om, hvorvidt patienter med hormon receptor-positiv (HR+), HER2-negativ brystkræft med høj risiko for relaps har gavn af at få tillagt en CDK4/6-hæmmer til standard hormonterapi i den adjuverende setting. 

Læs mere ...

Kemopille forlænger PFS ved metastatisk HR+ brystkræft

SABCS: En behandling bestående af to kemopræparater på pilleform, det nye præparat tesetaxel plus en mindre dosis af det ældre capecitabin, forbedrer den progressionsfri overlevelse (PFS) hos patienter med HER2-negativ, hormonreceptor-positiv (HR+) metastatisk brystkræft (MBC).

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift