Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nyt præparat har markant respons mod lunge- og skjoldbruskkirtelkræft med RET-ændringer

En undergruppe af lungekræftpatienter med RET-fusionspositiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) har en vedvarende virkning af kinasehæmmeren Retevmo (selpercatinib).

Det fremhæver ESMO i forlængelse af en undersøgelse udgivet i The New England Journal of Medicine.

Blandt patienter med RET-fusionspositiv NSCLC, som tidligere var blevet behandlet med – som det mindste - platinbaseret kemoterapi, resulterede behandling med selpercatinib i en 64 procents objektiv respons, viser undersøgelsens resultater for ikke-småcellet lungekræft.

Desuden opnåede 85 procent af tidligere ubehandlede patienter med NSCLC objektiv respons med selpercatinib. Procentdelen af ​​et objektivt intrakranielt respons med selpercatinib var 91 procent.

Forfatterne skriver, at aktivering af RET-fusioner typisk forekommer gensidigt eksklusivt med andre onkogene drivere. RET-fusioner ser ud til at være forbundet med en høj risiko for hjernemetastaser.

Bivirkninger af grad 3 eller højere blev rapporteret hos cirka en tredjedel af patienterne. 

Lang responsvarighed og markant tumorrespons

Det primære endepunkt var et objektivt komplet eller delvist respons vurderet af et uafhængigt udvalg. Sekundære endepunkter inkluderede varigheden af ​​respons, progressionsfri overlevelse og sikkerhed.  

Ud af de første 105 tilmeldte patienter med RET-fusionspositiv NSCLC, som tidligere var blevet behandlet med platinbaseret kemoterapi, var procentdelen af ​​det objektive respons 64 procent.

Den mediane responsvarighed var 17,5 måneder, og 63 procent af responsen varede ved en medianopfølgning på 12,1 måneder. 

Blandt 39 tidligere ubehandlede NSCLC-patienter var det objektive respons 85 procent og 90 procent af responsen fortsatte efter seks måneder. 

Blandt 11 patienter med målbar CNS-metastase ved forsøgstilmeldelse var det objektive intrakraniale respons 91 procent.

Forfatterne konkluderede, at selpercatinib har betydelig antitumoraktivitet hos patienter med RET-fusionspositiv NSCLC.

Forfatterne understreger, at implementering af screeningsstrategier, der påviser RET-fusioner, vil være afgørende for at identificere patienter med NSCLC, som kan have gavn af behandlingen med selpercatinib

Stor respons ved skjoldbruskkirtelkræft

Som en anden del af LIBRETTO-001-studiet fandt forskerne vedvarendes respons på behandling med selpercatinib hos patienter med skjoldbruskkirtelkræft, skriver ESMO. 

Responsen på selpercatinib forekom hos 69 procent af tidligere kemobehandlede patienter og hos 73 procent af tidligere ubehandlede patienter med medullær skjoldbruskkirtelkræft og RET-mutationer. Resultaterne om skjoldbruskkirtelkræft er ligeledes udgivet i New England Journal of Medicine.

Der blev også konstateret aktivitet i en mindre gruppe patienter med tidligere kemobehandlet RET-fusionspositiv skjoldbruskkirtelkræft, hvoraf 79 procent opnåede respons.

Responsen var vedvarende og med bivirkninger af generel lav grad, melder forskerne bag. 

Stor progressionsfri overlevelse

Undersøgelsens primære endepunkt var et objektivt svar (et komplet eller delvis svar) som bestemt af et uafhængigt revisionsudvalg.

Sekundære endepunkter omfattede responsvarigheden, progressionsfri overlevelse (PFS) og sikkerhed. 

  • Blandt de første 55 indskrevne patienter med RET-muteret medullær skjoldbruskkirtelkræft, som tidligere blev behandlet med kemoterapierne vandetanib, cabozantinib eller begge, var responset 69 procent.
  • Efter et år var progressionsfri overlevelse 82 procent.
  • Hos 88 patienter med RET-muteret medullær skjoldbruskkirtelkræft, som ikke tidligere havde modtaget vandetanib eller cabozantinib, var responset 73 procent.
  • Efter 1 år var progressionsfri overlevelse 92 procent.
  • Hos 19 patienter med tidligere behandlet RET-fusionspositiv skjoldbruskkirtelkræft var responsen 79 procent. 
  • Efter ét år var progressionsfri overlevelse på 64 procent.

Bivirkninger ved selpercatinib hos patienter med skjoldbruskkirtelkræft

De fleste relaterede bivirkninger var af grad 1 eller 2, dosisreduktioner var relativt ualmindelige, og seponering af behandlingen på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger forekom kun hos to procent af patienterne. 

De mest almindelige bivirkninger af grad 3 eller højere var hypertension hos 21 procent af patienterne, øget alaninaminotransferase i 11 procent, øget aspartataminotransferase hos ni procent, hyponatræmi i otte procent og diarré hos seks procent. 

Forfatterne konkluderede, at selpercatinibs aktivitet i LIBRETTO-001 blev set på tværs af alle RET-ændringer og histologiske typer af skjoldbruskkirtelkræft. De understregede, at implementering af effektive molekylære screeningsstrategier for patienter med enten kimline eller somatisk RET-mutation i ikke-familiær medullær skjoldbruskkirtelkræft vil være afgørende for at identificere patienter, der kan have gavn af RET-hæmning.

Bivirkninger ved behandling med selpercatinib hos lungekræftpatienter

Undersøgelsesteamet rapporterede, at de mest almindelige bivirkninger af grad 3 eller højere var hypertension hos 14 procent af patienterne, en øget alaninaminotransferase i 12 procent, en øget aspartataminotransferase hos 10 procent, hyponatræmi hos seks procent og lymfopeni hos seks procent.

Seks grad IV tilfælde blev observeret, men de blev fastbestemt af undersøgelsesundersøgere som ikke relaterede til selpercatinib.

Dosisreduktion var berettiget hos 30 procent af patienterne på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger.

I alt seponerede to procent selpercatinib på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger, hvoraf den mest almindelige var en stigning i alaninaminotransferase hos to patienter og lægemiddeloverfølsomhed hos to patienter. 

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift