Steen Werner fortjener et rap over nallerne

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
"Der bliver ved med at komme overbevisende data på behandling med bl.a. immunterapi og nye targeterede lægemidler. Det er glædeligt, at udviklingen er afspejlet i ESMO 2020-programmet," siger Peter Meldgaard.

NSCLC stjæler ESMO-overskrifterne i 2020

ESMO: For få år siden var det de nye behandlingsmuligheder til fremskreden melanom, der stjal alle overskrifterne ved de videnskabelige kongresser, men nu er turen kommet til ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), siger onkologen Peter Meldgaard, der især ser frem til at få langtidsdata på pembrolizumab i første linje på årets ESMO-kongres.

Hele tre studier på presidential symposium og to proffered paper sessioner, NSCLC optager meget plads i det videnskabelige program for ESMO 2020. Også mere end det plejer. Prioriteringen af NSCLC afspejler, ifølge Peter Meldgaard, at verdenskongressen for lungekræft (WCLC) i år blev aflyst og flyttet til januar næste år grundet covid-19. Men det skyldes også, at der inden for behandling af NSCLC er sket markante fremskridt de senere år, som har resulteret i betydelige OS-gevinster for patientgruppen.

"Ser vi få år tilbage var al fokus på avancerede melanompatienter, og de hidtil usete behandlingsfremskridt, som denne patientgruppe oplevede. Nu er turen på mange måder kommet til NSCLC. Vi ser ikke de samme – næsten surrealistisk høje – overlevelsesrater, som vi ser hos melanompatienter med stadie IV-sygdom, men der bliver ved med at komme overbevisende data på behandling med bl.a. immunterapi og nye targeterede lægemidler. Det er glædeligt, at udviklingen er afspejlet i ESMO 2020-programmet," siger Peter Meldgaard, der er overlæge ved onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.   

Langtidsdata på immunterapi i første linje

Et af de studier, som Peter Meldgaard især ser frem til at få opdateringer fra, er Keynote-024. Det har som det første studie evalueret effekten og sikkerheden af Keytruda (pembrolizumab) som monoterapi sammenlignet med platinbaseret kemoterapi i metastatisk NSCLC uden ALK-translokation eller aktiverende EGFR-mutation og en PD-L1-ekspressionsscore på ≥50 procent i første linje. Treårsdata fra studiet, der blev præsenteret på WCLC 2019, viste, at førstelinje monoterapi med pembrolizumab gav en varig klinisk fordel og havde mindre toksicitet sammenlignet med kemoterapi. Og det til trods for, at flertallet af patienterne i kontrolarmen skiftede til pembrolizumab.  

"Jeg forventer, at femårsdata fra Keynote-024 vil bekræfte treårsdata, og så håber jeg, at de opdaterede data vil give os flere informationer om den subgruppe af patienter, som efter progression blev genbehandlet med pembrolizumab. Treårsdata viste, at op imod 60 procent af disse patienter responderede på genbehandlingen, og det er meget vigtig viden ude i klinikken," siger Peter Meldgaard.

PRO-data på dobbelt-immunterapi-kombination

På ASCO tidligere i år blev data fra CheckMate-9LA præsenteret. De viste, at Opdivo (nivolumab) kombineret med Yervoy (ipilimumab) og to runder kemoterapi øgede OS og gav varig effekt i patienter med fremskreden, recidiverende NSCLC. Overlevelsesfordelen blev observeret tidligt på tværs af subgrupper og varede ved efter et års opfølgning. På ESMO i år præsenteres patient-rapporterede outcome-data fra samme studie.

"Vi kender den dobbelte immunterapi-kombination rigtig godt fra melanom, hvor behandlingen er associeret med en ikke uvæsentlig toksicitet. Det samme har vi set i de første spæde studier på NSCLC. Så jeg ser meget frem til at få data for, hvordan patienterne reelt klarer sig. NSCLC-patienter er generelt mere fragile og tåler behandling dårligere end melanompatienter, så i et klinisk perspektiv er den patientrapporterede toksicitet enormt vigtig at kende til og tage højde for," siger Peter Meldgaard.  

Som et tredje vigtigt studie nævner Peter Meldgaard ADAURA-studiet, der bliver præsenteret på presidential symposium lørdag på ESMO. Studiet har evalueret tyrosinkinasehæmmeren Tagrisso (osimertinib) over for kemoterapi i adjuverende setting til patienter med resekteret, EGFR-muteret NSCLC. Effektivitetsdata blev præsenteret på ASCO i år. De data, der præsenteres på ESMO, fokuserer specifikt på recidiv i CNS.

Patienter med SCLC har fortsat et stort udækket behandlingsbehov

Anders Green

ESMO: Danske patienter med småcellet lungekræft (SCLC) har fortsat en dårlig prognose og oplever et stort udækket behandlingsbehov og sådan vil det fortsætte indtil der kommer behandlingsfremskridt for SCLC, sådan som det sker med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), mener professor i klinisk epidemiologi, Anders Green.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift