Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Professor: Røntgen må udsluses, før vi begynder lungekræftscreening

Et screeningsprogram for lungekræft med lavdosis CT-scanninger (LDCT) vil tage udredningsressourcer fra de patienter, der har brug for dem nu, til fordel for de ofte raske patienter, der falder ind under screeningskriterierne, pointerer professor Frede Olesen. 

I øjeblikket henvises patienter til røntgenundersøgelse over hele landet, når henvisende læge vurderer, at patienten har en risiko for lungekræft men ikke lever op til kriterierne for diagnostisk pakkeforløb for lungekræft.

Røntgenundersøgelse bliver således brugt i en lang række tilfælde til at udelukke lungekræft, når en sygehusafdeling eller en praktiserende læge udreder en patient med ukarakteristiske symptomer. Røntgenundersøgelse er dog upræcis, og cirka hver fjerde tidlige kræftknude overses med teknikken.

Derfor vil det være at foretrække, at vi tilbyder disse patienter et bedre alternativ, såsom LDCT med en følsomhed på cirka 95 procent, fremfor at tilbyde LDCT til folk, som ofte er raske, mener Frede Olesen, professor i almen medicin ved Aarhus Universitet. 

”Det er uholdbart, at man vil starte et screeningsprogram med lavdosis CT-scanninger af personer som føler sig raske, og samtidigt fortsætte med røntgen til patienter, som opsøger læge med symptomer, og hvor der er to-tre gange så stor risiko for kræft,” siger Frede Olesen.

”Hvis vi begynder at rulle et screeningsprogram ud nu, før vi har sikret, at de patienter, som føler sig syge, og hvor lægen faktisk har en lille mistanke om lungekræft, får en bedre diagnostik, vil vi ikke bruge ressourcerne bedst muligt og redde flest mulige liv for pengene. Vi skal sikre, at patienter tilbydes noget andet og bedre end røntgenundersøgelse i udredningen, når de selv opsøger sundhedsvæsnet, fordi de har symptomer” siger Frede Olesen.

Røntgen skal udsluses, men til hvad?

Der er bred enighed om, at lavdosis CT-scanning er et langt bedre alternativ end røntgenundersøgelse. LDCT har en følsomhed på ca 95 procent, mens fulddosis CT med kontrast har en følsomhed på 99 procent.

”Klogere hoveder må melde ud om den usikre røntgenmetode systematisk skal erstattes med LDCT eller CT. Den sidste er mere besværlig for patienter, giver større strålebelastning end LDCT og systematisk brug af CT til alle, er der ikke for nuværende kapacitet til,” siger Frede Olesen og fortsætter:

”Der tages over 500.000 røntgenbilleder af lunger om året. De fleste er til patienter over 40 år, og vi ved fra flere opgørelser, at lungekræft er med som en lille mistanke i omkring halvdelen af disse røntgenrekvisitioner. Jeg så gerne, at man lavede systematiske og mere sikre nationale tal over røntgenforbruget, så man kunne lave realistiske beregninger over behovet, hvis røntgen udskiftes med scanning.”

Der skal være en national plan med realistiske beregninger på plads, inden vi begynder at overveje et screeningsprogram,” siger Frede Olesen. 

”Hensynet til de syge, der opsøger lægen må stå før vi begynder at indkalde raske. Udskiftningen af røntgen med scanning skal ske inden man planlægger screening eller senest sideløbende med dette. Det sidste vil kræve, at man har penge, maskiner og mandskab til både en nødvendig opstramning af diagnostik og til screening,” siger Frede Olesen. 

Lungeforeningen ønsker også fokus på diagnostik

På Twitter skriver Torben Mogensen, dr.med., og formand for Lungeforeningen, til Frede Olesen, som svar på et tweet, hvor Frede Olesen beder om fokus på diagnostik før eventuel lungekræftscreening. 

”Jeg er enig med dig om diagnostikken, men jeg tror det kan forhindre at komme i gang med screening hvis vi blander for meget ind i sagen.”

Frede Olesen svarer tilbage 

”Godt, men synes du ikke det er lidt flovt, at diagnostikken fortsat for stor del beror på røntgen, samtidig med at landets fremmeste specialister vender det blinde øje til og bruger al krudtet på at promovere lavdosisCT screening - som de samtidig fraråder som erstatning for rtg?”

Retningslinjer anbefaler stadig røntgen

I dag er kravet om røntgenundersøgelse skrevet ind i retningslinjerne for udredning af KOL og flere andre sygdomme, hvor der er lille mistanke om lungekræft, og man skriver i vejledningerne direkte, at det blandt andet er for udelukkelse af differentialdiagnoser, såsom lungekræft.

Røntgen anbefales blandt andet i DSAM’s vejledning for udredning af KOL.

”Røntgen af thorax tages som rutine mhp. at diagnosticere andre lungeforandringer, især infiltrater/lungecancer.” 

Ligesådan anbefaler Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) også røntgen af thorax i deres vejledning for at udelukke væsentlig komorbiditet.

”Røntgen af thorax bør foreligge på diagnosetidspunktet - primært for at udelukke væsentlig komorbiditet og eventuelle differentialdiagnoser – og gentages ved ændring i symptombilledet.”

Selskabet skriver, at relevante differentialdiagnoser til KOL blandt andet tæller lungekræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift