Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsstyrelsen bakker op om pakkeforløbets retningslinjer i Fredberg-sag

Sundhedsstyrelsen slår fast i en e-mail til Onkologisk Tidsskrift, at det er teksten i pakkeforløbet for lungekræft, der er gældende.

En udtalelse fra Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG), udgivet december 2019, blev ellers brugt som grundlag for, hvordan retningslinjerne for pakkeforløbet for lungekræft skulle forstås i en brevudveksling mellem Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland. Senere indgik det som en del af Region Midtjyllands grundlag for fyringen af Ulrich Fredberg, tidligere leder af Diagnostisk Center Silkeborg. 

Før fyringen sendte Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland, den 20. februar 2020 et brev til Sundhedsstyrelsen, hvor han spørger, om Sundsstyrelsen er enig med DLCG’s udlægning af retningslinjerne. 

”Region Midtjylland skal på baggrund ad DLCG's udmelding høre om Sundhedsstyrelsen er enig i denne tolkning, herunder om der er planlagt udarbejdet en præcisering af retningslinjerne.” 

I svaret tilbage til Region Midtjylland, sendt 28. februar 2020, skriver Sundhedsstyrelsen, at de er på linje med DLCG, og:

”Hvis der […] er den mindste mistanke om kræft (low risk but not no risk) bør patienterne også henvises til diagnostisk pakkeforløb mhp. at behandle dem optimalt, herunder sikre dem udredning i henhold til de maksimale ventetider.”

Pakkeforløbet flugter ikke med udtalelse

Det står dog ikke i pakkeforløbet for lungekræft, at ved den mindste mistanke skal eller bør man henvise til diagnostisk pakkeforløb, herunder fulddosis CT-scanning med kontrast. 

I stedet står der i pakkeforløbet for lungekræft, at hos folk over 40 år, hvor der er en række symptomer, ”bør lægen overveje” at henvise til CT-scanning med kontrast af thorax og øvre abdomen.

Og denne forskel er væsentlig.

Formuleringen ’bør overveje’ lægger ansvaret over på lægen, som ser patienten, og det er vigtigt, fortæller professor Frede Olesen Onkologisk Tidsskrift. 

Han har været bekymret over den misforståelse, der har hersket om, hvorvidt man som læge ”må”, ”bør” og ”skal” henvise patienter til CT-scanning, hvor der kan være en eller anden grad af mistanke om lungekræft. 

Men hvordan kunne det gå så galt? Hele humlen ser ud til at ligge i en sætning fra DLCG-udtalelsen:

”Derfor anbefaler DLCG i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen, at lægen ved klinisk mistanke om lungekræft, uanset om den er lille eller stor, skal henvise til den bedst mulige undersøgelse, hvilket er en diagnostisk CT skanning med kontrast, for at be- eller afkræfte mistanken med størst mulig sikkerhed.”

Her er to væsentlige elementer, som kan skabe forvirring i forhold til pakkeforløbets ordlyd. Den ene er formuleringen ”skal henvise”, og den anden er, at henvisningen skal ske uanset størrelsen af mistanke. 

Torben Riis Rasmussen har over flere artikler på Onkologisk Tidsskrift præciseret, at det ikke var målet med udtalelsen fra 2019 at gengive ’Pakkeforløbet for lungekræft’. Samtidig pointerer han, at der ikke skal henvises til fulddosis CT-scanning ved selv den mindste mistanke, hvis andre diagnoser vurderes mere sandsynlige. Det handler om en vurdering af det samlede billede. Til sidst slår han fast, at det selvfølgelig er Pakkeforløbet for Lungekræft, man skal forholde sig til som henvisende læge.

Sundhedsstyrelsen bakker op

Sundhedsstyrelsen skriver nu i en e-mail til Onkologisk Tidsskrift, at de bakker op om pakkeforløbets retningslinjer: 

”Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for lungekræft, der blev udgivet i 2018 med implementeringsfrist den 1. april 2019, er fortsat gældende og har været det siden implementeringen.” 

”Ved symptomer på lungekræft skal vejledningen i Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for lungekræft således følges.”

Derudover uddyber styrelsen, hvordan formuleringen i pakkeforløbet - ”bør lægen overveje at henvise…” - skal forstås.

”Når det i pakkeforløb for lungekræft står beskrevet, at lægen ”bør overveje” fulddosis CT- skanning med kontrast af brystkasse og øvre del af maven, er det, fordi lægen skal overveje, om andre diagnoser kan være relevante.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift