Efter uhørt forsinkelse: Fagudvalg får båret vigtig godkendelse i mål

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Første gang nogensinde: KRAS-hæmmer med tydelig effekt

KRAS-hæmmeren sotorasib viser en betydelig objektiv responsrate mod stærkt forbehandlet, avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med KRAS-mutationen p.G12C, viser nyt fase I-studie. 

Det er første gang et lægemiddel målrettet KRAS har vist signifikant effekt ved en hvilken som helst kræftform.

KRAS er et af de vigtigste kræftgener. Derfor er resultatet her særligt spændende, fortæller professor Morten Ladekarl, dr. med. og klinisk professor i onkologi ved Aalborg Universitet. 

”Man har forsøgt at finde en måde at hæmme effekten af KRAS-mutationer de seneste 20 år – dog uden held. Men resultaterne herfra ser lovende ud. Det bliver rigtigt spændende at se, om resultaterne kan repliceres i et større studie.”

De lovende data stammer fra fase I-studiet CodeBreak100. Firmaet bag sotorasib (AMG510), Amgen, melder, at resultaterne fra fase II-studiet allerede er på plads, og de er positive og flugter med resultaterne fra CodeBreak100, der er udgivet i The New England Journal of Medicine. Fase II-resultaterne vil blive præsenteret på den internationale lungekræftkongres WCLC, januar 2021. Et fase III-studie er desuden undervejs.  

En tredjedel af deltagerne havde objektiv respons


I fase I CodeBreak100 indgik 59 patienter med NSCLC, som havde fået påvist KRAS-mutationen p.G12C i tumor. Patienterne blev behandlet med sotorasib i en median periode på 11,7 måneder. 44 patienter (74,6 procent) havde modtaget ≥2 tidligere behandlingslinjer, og 30 (50,8%) patienter havde modtaget ≥3 tidligere linjer. Resultatet viste, at næsten en tredjedel af deltagerne opnåede objektiv respons på behandlingen.

Den særlige KRAS-mutation p.G12C er at finde hos omkring 13 procent af patienter med NSCLC.

”Den særlige KRAS-mutation er sjælden hos patienter med andre kræftformer, men driver kræften hos de patienter, der har dem. Hvis man kan hæmme den, er det godt nyt, men man må indstille sig på, at bortset fra ved lungekræft, er det få procent, der kan få gavn af behandlingen,” siger Morten Ladekarl. 

God sikkerhedsprofil og betydelig behandlingseffekt


CodeBreak100s primære endepunkt var sikkerhed ved behandlingen, og de sekundære endepunkter inkluderede objektiv responsrate (ORR), sygdomskontrolrate (DCR), responsvarighed (DoR) og progressionsfri overlevelse (PFS). Resultaterne viste, at behandlingen med sotorasib både er sikker, og har betydelig effekt målt ud fra sygdomskontrolrate og objektiv responsrate. 

Sikkerhedsanalysen afslørede ingen dosisbegrænsende toksicitet eller dødelige behandlingsrelaterede bivirkninger; fem (8,5 procent) patienter seponerede på grund af bivirkninger.

Data vedrørende de sekundære endepunkter ved en median opfølgning på 11,7 måneder (interval, 4,8 til 21,2) viste, at:

  • Den objektive respons rate for den samlede population var 32,2 procent (95% CI 20,6-45,6).
  • Den mediane responsvarighed var 10,9 måneder (interval, 1,1+ til 13,6). 10 ud af 19 responderende patienter havde stadig respons ved data-cutoff.
  • Sygdomskontrolrate var 88,1 procent (95% Cl 77,1-95,1).
  • Fem (8,5 procent) patienter havde progressiv sygdom.
  • Blandt 34 patienter behandlet med 960 mg dagligt var objektiv responsrate og sygdomskontrolrate henholdsvis 35,3 procent og 91,2 procent.
  • Median PFS for alle 59 patienter var 6,3 (interval, 0,0+ til 14,9) måneder.
  • Ved data-cutoff havde 14 (23,7 procent) patienter stadig ingen sygdomsprogression, mens 26 (44,1 procent) var døde.

Forskerne bag studiet konkluderede, at patienter med stærkt forbehandlet NSCLC og KRAS-mutation p.G12C opnåede vedvarende effekt af sotorasib. Størstedelen af patienterne opnåede sygdomskontrol, hvilket førte til en median PFS på 6,3 måneder.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift