Lungekræftpatienterne fortjener langt mere opmærksomhed

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

NICE anbefaler Alunbrig mod ALK-positiv NSCLC

Det engelske lægemiddelagentur NICE har anbefalet ALK-hæmmeren Alunbrig (brigatinib) til behandling af patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). 

Medicinrådet er i øjeblikket ved at vurdere brigatinib til samme indikation.

NICE-anbefalingen er baseret på resultater fra fase 3-studiet ATLA-1L, der har sammenlignet behandling med brigatinib versus ALK- og ROS1-hæmmeren Xalkori (crizotinib) i ALK-positive NSCLC-patienter med lokal avanceret eller metastatisk sygdom, der ikke tidligere havde været behandlet med en ALK-hæmmer. Resultaterne fra studiet viser, at brigatinib halverede risikoen for sygdomsprogression eller død sammenlignet med Xalkori. Behandling med brigatinib viste sig også at medføre en risikoreduktion på to tredjedele for intrakraniel sygdomsprogression eller død hos patienter med hjernemetastaser ved baseline. 

Patienterne progredierer fortsat

ALK-positiv NSCLC er sjælden, men også en særlig resistent variant af lungekræft, der primært rammer yngre mennesker og ikke-rygere. Der er de senere år blevet introduceret en række nye ALK-hæmmere på markedet, men trods de nye behandlingsmuligheder er der fortsat patienter, der oplever sygdomsprogression inden for to til tre år efter behandlingsstart. Derudover udvikler op til 75 procent af patienterne hjernemetastaser i løbet af deres sygdom.  

”Vi er glade for, at NICE har anbefalet Alunbrig som en førsteklasses ALK-hæmmer for ALK-positiv avanceret NSCLC. Den kliniske evidens, der understøtter værdien af ​​Alunbrig, er overbevisende; og at have det tilgængeligt i den indledende fase af behandlingen af ​​avanceret sygdom giver lægerne bredere muligheder for at sikre optimal livskvalitet og overlevelse for patienterne,” har Takedas onkologiske landechef for Storbritannien og Irland, Emma Roffe, udtalt.

De mest almindelige bivirkninger forbundet med Alunbrig i ATLA-1L-studiet inkluderede diarré, øget blodkreatinfosfokinase (CPK), hoste, hypertension, kvalme og øget aspartataminotransferase (AST). 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift