Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Retsevmo mod lunge- og skjoldbruskkirtelkræft tæt på EU-godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs komité for lægemidler til humant brug (CHMP) har givet Retsevmo (selpercatinib) til behandling af ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) og skjoldbruskkirtelkræft med RET-ændringer en positiv udtalelse.

Selpercatinib viste markante data i fase I/II-studiet LIBRETTO-001, der blev præsenteret på kræftkongressen ESMO i efteråret 2020, og det er disse data, der nu har banet vejen mod en betinget markedsføringstilladelse i EU til patienter i et avanceret kræftstadium og med RET-fusionspositiv NSCLC, RET-fusionspositiv skjoldbruskkirtelkræft eller RET-muteret medullær skjoldbruskkirtelkræft. Resultater fra fase I/II-studierne er udgivet i tidsskriftet The New England Journal of Medicine som to separate artikler (her og her).

Selpercatinib er en RET-receptor-tyrosinkinasehæmmer, der hæmmer wildtype RET-receptortyrosinkinase og flere muterede isoformer. Særlige punktmutationer i RET, eller kromosomale omlejringer, der involverer in-frame fusioner af RET med forskellige partnere, kan resultere i aktiverede kimære RET-fusionsproteiner, der kan fungere som onkogene drivere ved at fremme celleproliferation af tumorcellelinjer.

Indtil videre er de dokumenterede fordele ved selpercatinib stoffets objektive responsrate og responsvarighed hos patienter med RET-fusionspositiv NSCLC eller skjoldbruskkirtelkræft og RET-mutant medullær skjoldbruskkirtelkræft, som tidligere har modtaget behandling. De hyppigst rapporterede bivirkninger til selpercatinib er øget aspartattransaminase, øget alanintransaminase, nedsat antal lymfocytter, mundtørhed, øget kreatinin, diarré, træthed, ødem og hypertension. 

Selpercatinib vil være tilgængelig som 40 mg og 80 mg hårde kapsler.

Betydelig antitumoraktivitet i NSCLC

Det primære endepunkt for LIBRETTO-001 var objektivt komplet eller delvist respons vurderet af et uafhængigt udvalg. Sekundære endepunkter inkluderede varigheden af ​​respons, progressionsfri overlevelse (PFS) og sikkerhed.  

Data for NSCLC-delen af studiet viser, at den objektive responsrate (ORR) for selpercatinib var 64 procent i patienter med RET-fusionspositiv NSCLC, som tidligere var blevet behandlet med minimum en platinbaseret kemoterapi. Desuden opnåede 85 procent af tidligere ubehandlede patienter behandlet med selpercatinib objektiv respons. Blandt 11 patienter med målbar CNS-metastase på inklusionstidspunktet var det objektive intrakraniale respons 91 procent. Studiets forfattere noterede, at aktivering af RET-fusioner typisk forekommer gensidigt eksklusivt med andre onkogene drivere, og at RET-fusioner ser ud til at være forbundet med en høj risiko for hjernemetastaser.

Den mediane responsvarighed i den samlede population var 17,5 måneder, og 63 procent af responset var fortsat til stede ved en medianopfølgning på 12,1 måneder. Blandt de tidligere ubehandlede NSCLC-patienter 90 procent af responset fortsat til stede efter seks måneder. 

Forfatterne konkluderede, at selpercatinib har betydelig antitumoraktivitet hos patienter med RET-fusionspositiv NSCLC. De understregede, at implementering af screeningsstrategier, der påviser RET-fusioner, vil være afgørende for at identificere patienter med NSCLC, som kan have gavn af behandlingen med selpercatinib

Bivirkninger af grad 3 eller højere i NSCLC-delen af studiet blev rapporteret hos cirka en tredjedel af patienterne. De mest almindelige bivirkninger af grad 3 eller højere var hypertension hos 14 procent af patienterne, en øget alaninaminotransferase hos 12 procent, en øget aspartataminotransferase hos 10 procent, hyponatræmi hos seks procent og lymfopeni hos seks procent. Seks tilfælde af grad IV bivirkninger blev observeret. Disse kunne imidlertid ikke relateres til selpercatinib.

Dosisreduktion var berettiget hos 30 procent af patienterne på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger. I alt seponerede to procent selpercatinib på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger, hvoraf den mest almindelige var en stigning i alaninaminotransferase hos to patienter og lægemiddeloverfølsomhed hos to patienter. 

Stor respons ved skjoldbruskkirtelkræft

I skjoldbruskkirtelkræft-delen afLIBRETTO-001 var det primære endepunkt ligeledes objektivt komplet eller delvist respons, og de sekundære endepunkter omfattede responsvarigheden, PFS og sikkerhed. I patienter med skjoldbruskkirtelkræft observerede forskerne vedvarende respons på behandling med selpercatinib, skriver ESMO. Respons på selpercatinib forekom hos 69 procent af tidligere kemobehandlede patienter og hos 73 procent af tidligere ubehandlede patienter med medullær skjoldbruskkirtelkræft og RET-mutationer. Der blev ligeledes konstateret antitumoraktivitet i en mindre gruppe patienter med tidligere kemobehandlet RET-fusionspositiv skjoldbruskkirtelkræft, hvoraf 79 procent opnåede respons. Responset var vedvarende, og patienterne havde generelt ikke alvorlige bivirkninger.

Data viser videre, at et år efter behandlingsstart var PFS 82 procent i den samlede population. For patienter med RET-muteret medullær skjoldbruskkirtelkræft, som ikke tidligere havde modtaget vandetanib eller cabozantinib, var PFS efter et år 92 procent. For patienter med tidligere behandlet RET-fusionspositiv skjoldbruskkirtelkræft var PFS 64 procent.

Forfatterne konkluderede, at selpercatinibs aktivitet i LIBRETTO-001 kunne observeres på tværs af alle RET-ændringer og histologiske typer af skjoldbruskkirtelkræft. De understregede, at implementering af effektive molekylære screeningsstrategier for patienter med enten kimline eller somatisk RET-mutation i ikke-familiær medullær skjoldbruskkirtelkræft vil være afgørende for at identificere patienter, der kan have gavn af RET-hæmning. 

De fleste behandlingsrelaterede bivirkninger var af grad 1 eller 2, dosisreduktioner var relativt ualmindelige, og seponering af behandlingen på grund af behandlingsrelaterede bivirkninger forekom kun hos to procent af patienterne med skjoldbruskkirtelkræft. De mest almindelige bivirkninger af grad 3 eller højere var hypertension hos 21 procent af patienterne, øget alaninaminotransferase i 11 procent, øget aspartataminotransferase hos ni procent, hyponatræmi i otte procent og diarré hos seks procent.  

 

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift