Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Libtayo forbedrer OS betydeligt ved NSCLC med højt PD-L1-udtryk

Immunterapien Libtayo (cemiplimab) i førstelinje viser markant effekt som monoterapi til behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) med et PD-L1-udtryk over 50 procent. Behandlingen reducerer risikoen for død med 43 procent. 

Det viser data fra fase III-studiet EMPOWER-1 Lung, der blev fremlagt på ESMO 2020, men nu også publiceret i tidsskriftet The Lancet. Libtayo er i øjeblikket godkendt af de amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder FDA til patienter med NSCLC med høj PD-L1-positivitet i tumor (PD-L1 TPS ≥ 50%), men immunterapien er endnu ikke godkendt til det europæiske marked som behandling mod lungekræft. I Europa er cemiplimab godkendt mod hudkræft. Selskabet bag cemiplimab, Sanofi, forventer, at lægemidlet får godkendelsen mod avanceret NSCLC med højt PD-L1-udtryk i midten af 2021. 

EMPOWER-1 Lung viste, at den mediane overlevelse (OS) ikke blev nået hos de 563 patienter med PD-L1 TPS ≥50 %, som blev behandlet med cemiplimab hver tredje uge i en periode på 108 uger. I kontrolarmen, hvor de 280 patienter blev behandlet med kemoterapi, var den mediane OS 14,2 måneder (HR=0,57; 95% CI 0,42–0,77; P = 0,0002). Den mediane progressionsfri overlevelse (PFS) var 8,2 måneder (6,1–8,8) i cemiplimab-armen versus 5,7 måneder (4,5–6,2) i kontrolarmen (HR=0,54; 095% CI 0,43–0,68; P <0 0001).

Der blev ydermere observeret signifikante forbedringer i OS og PFS i intention-to-treat-populationen (ITT). Det til trods for en høj cross-over-rate på 74 procent. 

Bivirkninger som andre checkpoint-hæmmere

Sikkerheden ved cemiplimab i EMPOWER-1 Lung var generelt i overensstemmelse med tidligere studier på cemiplimab, og ifølge publikationen i overensstemmelse med sikkerhedsprofilerne for andre PD-1 eller PD-L1-hæmmere i NSCLC og andre tumortyper. 

Grad 3 eller 4 bivirkninger forekom hos 28 procent og 39 procent af patienterne i henholdsvis den eksperimentelle arm og kontrolarmen. Immunmedierede bivirkninger blev rapporteret hos 17 procent af de patienter, der fik cemiplimab og i to procent af de patienter, der fik kemoterapi.

Bivirkningerne omfattede hypothyroidisme (6 procent versus 0 procent), hyperthyroidisme (4 procent versus <1 procent), pneumonitis (2 procent versus 0 procent), hepatitis (2 procent versus 0 procent), hudbivirkning (2 procent versus < 1 procent), colitis (1 procent versus <1 procent), nefritis (<1 procent versus <1 procent), gigt, øget blod-skjoldbruskkirtelstimulerende hormon, thyroiditis og perifer neuropati (alle <1 procent versus 0 procent).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift