Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

FDA godkender middel til behandling af kemo-bivirkninger

De amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndigheder FDA har godkendt Cosela (trilaciclib) til forebyggelse af knoglemarvssuppression hos patienter med fremskreden småcellet lungekræft (SCLC), som er i behandling med kemoterapi.

Trilaciclib er det første lægemiddel af sin slags. Kliniske studier har vist, at det kan forebygge de skader, som kemoterapi potentielt kan forvolde på celler i knoglemarven ved at inhibere enzymet cyclin-afhængig kinase (CDK 4/6), der bl.a. er involveret i celledeling. Det oplyser FDA i en nyhed på myndighedens hjemmeside. Cellerne i knoglemarven er særligt sårbare over for effekterne af kemoterapi.

”For patienter med fremskreden småcellet lungekræft, kan det at beskytte knoglemarvsfunktionen bidrage til at gøre behandlingen med kemoterapi mere sikkert og sikre, at de gennemfører deres behandlingsserier, som planlagt. Med godkendelsen af Cosela får patienterne en behandlingsmulighed, der kan reducere forekomsten af almindelige, skadelige bivirkninger ved kemoterapi,” udtaler Albert Deisseroth, supervisor medical officer i afdelingen af non-malign hæmatologi ved FDA’s Center for Drug Evaluation and Research i nyheden.

Skader på cellerne i knoglemarven kan bl.a. medføre fatigue, øget risiko for infektioner og blødninger.

Undersøgt i tre randomiserede studier

Effekten af trilaciclib er undersøgt i tre randomiserede, dobbelt-blindede, placebo-kontrollerede studier på patienter med fremskreden SCLC. Samlet inkluderede disse tre studier 245 patienter, som blev randomiseret til enten trilaciclib eller placebo. Studierne evaluerede effekten af trilaciclib ved at sammenligne forekomsten af svær neutropeni og varigheden af svær neutropeni under den første serie kemoterapi de to arme imellem.

De tre studier viste, at patienter i trilaciclib-armene havde lavere risiko for svær neutropeni end patienter i kontrolarmene. Og blandt patienter, som udviklede svær neutropeni, var varigheden af bivirkningen kortere i trilaciclib-armene, end den var i kontrolarmene.   

De hyppigst forekommende bivirkninger ved trilaciclib var fatigue, lave niveauer af kalcium, kalium og fosfat, hovedpine, pneumoni og nedsat koncentration af enzymet aspartat-aminotransferase (ASAT) i plasma.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift