Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Canakinumab møder ikke primært endepunkt i NSCLC-studie

IL-1β-hæmmeren canakinumab (ACZ885) givet i kombination med docetaxel har fejlet i at demonstrere forlænget overlevelse (OS) i patienter med lokalavanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i fase III-studiet CANOPY-2.

CANOPY-2 inkluderede 237 patienter med lokalavanceret eller metastatisk NSCLC, hvis sygdom havde progredieret under eller efter behandling med platinbaseret kemoterapi og en checkpoint-hæmmer. Patienterne blev randomiseret til canakinumab plus docetaxel eller docetaxel alene. Studiets primære endepunkt var OS. Medicinalfirmaet bag canakinumab, Novartis, oplyser i en nyhed, at CANOPY-2 ikke mødte sit primære endepunkt.

CANOPY-2 udgør en del af et større klinisk studieprogram bestående af fire studier, der alle er designet til at undersøge effekt og sikkerhed af canakinumab i forskellige NSCLC-settings og kombinationer. IL-1β-hæmmeren testes således aktuelt i tre andre fase III-studier, CANOPY-1, CANOPY-A og CANOPY-N.   

”Selvom data fra CANOPY-2-studiet ikke er, hvad vi håbede for patienter med avanceret eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft, som har modtaget andre behandlingslinjer, giver data os en værdifuld indsigt i IL-1β-hæmning. De igangværende fase III-studier i ikke-småcellet lungekræft fortsætter med at evaluere canakinumab i tidligere behandlings-settings. Vi skylder patienter og de kliniske investigatorer, der har været involveret i CANOPY-2-studiet, en stor tak for deres deltagelse,” udtaler John Tsai, læge, Head of Global Drug Development og Chief Medical Officer hos Novartis i nyheden. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift