Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fortsat øget overlevelse i første linje mod metastatisk lungekræft

Keytruda (pembrolizumab) og kemoterapi øger samlet overlevelse betydeligt efter tre år i første linje mod metastatisk planocellulær ikke-småcellet lungekræft sammenlignet med kemoterapi alene, viser nyeste data fra fase III-studiet KEYNOTE-407.

Opfølgningsresultaterne blev fremlagt på den europæiske lungekræft kongres ELCC 2021.

I KEYNOTE-407-studiet modtog 278 patienter pembrolizumab (200 mg) plus kemoterapi, og 281 patienter fik placebo plus kemoterapi, administreret hver tredje uge i fire cyklusser, efterfulgt af pembrolizumab som monoterapi eller placebo i op til i alt 35 cyklusser.

Resultatet viser her efter tre år, at:

  • Den mediane samlede overlevelse (OS) i pembrolizumab / kemoterapi-armen var 17,2 måneder. OS var til gengæld 11,6 måneder i placebo / kemoterapi-armen (HR 0,71; 95% KI 0,59-0,86).
  • OS-rater var efter tre år på 29,7 procent i kombinations-armen versus 18,2 procent i kontrolarmen.

Den mediane progressionsfrie overlevelse (PFS) blev også forbedret ved tilsætning af pembrolizumab til kemoterapi. Her var det 8,0 måneder i pembrolizumab-armen versus 5,1 måneder i placebo-armen (HR 0,59; 95% KI 0,49-0,71).

De tre-årige PFS-rater var henholdsvis 16,1 procent i pembrolizumab-armen versus 6,5 procent i placebo-armen. 

Tilføjelse af pembrolizumab til kemoterapi forbedrede den objektive responsrate (ORR) til 62,6 procent sammenlignet med 38,8 procent med placebo / kemoterapi, og medianen af ​​responsvarigheden var 9,0 måneder (interval 1,3+ til 45,0+) sammenlignet med 4,9 (interval, 1,3+ til 44,8+) måneder.  

Blandt de 55 patienter, der afsluttede 35 cykler med pembrolizumab, var ORR 92,7 procent, hvilket omfattede fem patienter med komplet respons og 46 med delvis respons; fire (7,3 procent) patienter havde stabil sygdom.

Efter afslutning af 35 pembrolizumab-cyklusser var 51 (92,7 procent) patienter i live.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift