Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tagrisso anbefales som adjuverende behandling af lungekræft

Tagrisso (osimertinib) er blevet anbefalet af EUs komite for human medicin (CHMP) til godkendelse som adjuverende behandling af patienter med tidligt stadium EGFR-muteret lungekræft.

Anbefalingen gælder adjuverende behandling af voksne patienter med tidligt stadium (IB, II og IIIA) epidermal vækstfaktorreceptormuteret (EGFRm) ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) ) efter fuldstændig tumorresektion med helbredende hensigt.

Hvis det bliver godkendt, vil Tagrisso være indiceret til EGFRm-patienter, hvis tumorer har exon 19-deletioner eller exon 21 (L858R) -mutationer.

CHMP baserer sin positive udtalelse på resultater fra ADAURA fase III-studiet, hvor Tagrisso viste en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring af sygdomsfri overlevelse (DFS) i den primære analysepopulation af patienter med fase II og IIIA EGFRm NSCLC og i den samlede forsøgspopulation af patienter med fase IB-IIIA sygdom. Resultaterne blev offentliggjort i The New England Journal of Medicine.

Mens op til 30 procent af alle patienter med NSCLC kan diagnosticeres tidligt nok til at få operation med helbredende hensigt, er det stadig almindelig at sygdommen genoplusser i tidligt stadium. Historisk set har næsten halvdelen af ​​patienterne diagnosticeret i fase IB og over tre fjerdedele af patienterne diagnosticeret i fase IIIA oplevet genopblussen inden for fem år.

”Uden nogen målrettede behandlingsmuligheder for lungekræftpatienter i et tidligt stadium efter operation i EU, forbliver raterne for genopblussen uacceptabelt høje," siger Dave Fredrickson, der er vicepræsident for AstraZeencas Oncology Business Unit.

"Denne positive anbefaling er et vigtigt skridt i retning af at indføre en målrettet behandlingsmulighed for disse patienter for første gang."

Tagrisso er godkendt til behandling af lungekræft i tidligt stadium i mere end femten lande, inklusive USA og Kina, og yderligere globale lovgivningsinitiativer er i gang. Tagrisso er også godkendt til 1. linie behandling af patienter med lokalt avanceret eller metastatisk EGFRm NSCLC og til behandling af lokalt avanceret eller metastatisk EGFR T790M mutationspositiv NSCLC i EU, USA, Japan, Kina og mange andre lande.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift