Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Opdivo før operation øger patologisk komplet respons markant ved lungekræft

Behandling før operation med immunterapien Opdivo (nivolumab) plus kemoterapi øger patologisk komplet respons markant hos personer med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) i et tidligt stadie sammenlignet med kemoterapi alene, viser nye fase III-resultater.

En stort antal patienter med ikke-småcellet lungekræft i stadie Ib-IIIa oplever tilbagefald efter operation. De seneste 10 år er der sket få behandlingsfremskridt på dette punkt, og bl.a. derfor var det en stor nyhed på American Association for Cancer Research’s årlige kongres, afholdt i starten af april, at der muligvis er fremskridt i sigte. 

I fase III-studiet, CheckMate-816, øgede nivolumab kombineret med kemoterapi patologisk komplet respons (pCR) hos personer med NSCLC markant uden at give flere behandlingsrelaterede bivirkninger – sammenlignet med neoadjuverende kemoterapi.

Selvom der ikke er data på tilbagefald og overlevelse endnu, er effekten på pCR så tydelig og desuden understøttet af andre mål, at forskerne bag studiet er forhåbningsfulde. 

”For første gang i et fase III-forsøg ser vi potentialet for en anti-PD-1-immunterapi til at forbedre udfaldet i tidlige stadier NSCLC. Vi er stærkt opmuntret af den markante forbedring i pCR, den overordnede gode tålelighed, og at det ikke har indvirkning på muligheden for at gennemføre operation, når nivolumab føjes til neoadjuverende kemoterapi, ”udtaler førsteforfatteren til studiet, Patrick Forde, til AACR’s hjemmeside. Han er lektor ved Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center og Bloomberg Kimmel Institute for Cancer Immunotherapy ved Johns Hopkins University i USA.

"Data, der er akkumuleret fra flere retrospektive undersøgelser, viser en klar tendens til, at de patienter, der opnår en pCR med neoadjuvant kemoterapi, lever længere end dem, der ikke gør det." 

I Danmark er der også interesse i resultatet.

”Det er interessant at se den store andel af patienter, der opnår pCR ved tillæg af immunterapi til neoadjuverende kemoterapi, og det bliver spændende at se, hvilken betydning det har haft, når der kommer opfølgningsdata,” Lotte Holm Land, afdelingslæge på Onkologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital. 

Hun uddyber: 

”Hypotesen er, at tilstedeværelse af tumor under behandling med immunterapi måske giver et stærkere immunrespons, som potentielt gør behandlingen mere effektiv. Min bekymring er, om neoadjuverende behandling kan risikere at forsinke kirurgi. F.eks. hvis der kommer bivirkninger til behandlingen, der forsinker, eller umuliggør operation. Eller hvis den neoadjuverende behandling øger risiko for komplikationer til kirurgi. Og i værste fald at tumor progredierer og gør patienten inoperabel.” 

Ingen nævneværdige bivirkninger ved immunterapi

De offentliggjorte data peger på, at forsøgsdeltagerne, der fik nivolumab oveni kemoterapi, ikke havde flere behandlingsrelaterede bivirkninger end gruppen, der fik kemoterapi alene. 

”På trods af tilsætningen af ​​nivolumab til neoadjuvant kemoterapi var der bemærkelsesværdigt ingen tilknyttet stigning i behandlingsrelaterede bivirkninger, og antallet af bivirkninger, der førte til forsinkelse eller annullering af operationen, var lavt. Dette giver forsikring om, at bivirkninger fra kombinationen ikke vil have en negativ indvirkning på patienters evne til at få kurativ kirurgi, ”siger Patrick Forde i nyheden på AACR’s hjemmeside.  

Lotte Holm Land bemærker dog, at der trods alt er et betragteligt antal patienter, der ved studiets start kunne opereres, men pga. bivirkninger til den neoadjuverende kemoterapi (to patienter i hver arm) og sygdomsprogression (henholdsvis 12 patienter i immun-kemo-armen og 17 patienter i kemo-armen), mens de fik neoadjuverende behandling, ikke længere var mulige at operere, da det kom til stykket. 

”Hvis man kan finde en måde at selektere de patienter, som vil have gavn af den neoadjuverende behandling, eller kunne have gavn af tillæg af immunterapi i den adjuverende behandling, vil det være interessant. Men det er da bekymrende, at patienter, der var potentielt operable, ender med ikke at blive opereret,” siger Lotte Holm Land.

Respons bekræftet på flere måder

I CheckMate-816 blev de resekterbare forsøgsdeltagere med stadie Ib-IIIa NSCLC tilfældigt tildelt enten nivolumab plus dobbelt-platin kemoterapi (179 patienter) eller kemoterapi alene (179 patienter) – begge behandlinger blev efterfulgt af kirurgi.

Patologisk komplet respons, pCR, var det primære endemål og blev defineret som ”ingen resterende levedygtig tumor”, vurderet ud fra den resekterede lungeprøve og de udtagne lymfeknuder. 

Resultaterne viste, at: 

  • Nivolumab plus kemoterapi øgede pCR-satsen til 24 procent sammenlignet med 2,2 procent med kemoterapi alene. 

Forbedringen var konsistent på tværs af alle undergrupper, inklusive sygdomsstadium, NSCLC-undertype, PD-L1-status, tumormutationsbyrde-status og for både mænd og kvinder. 

  • Kombinationen nivolumab-kemoterapi øgede også signifikant den største patologiske responsrate (defineret som 10 procent eller mindre levedygtig tumor i lunge- og lymfeknuder) til 36,9 procent sammenlignet med 8,9 procent i kemoterapi-armen alene.
  • Objektiv responsrate målt i nivolumab-kemoterapi-armen var 54 procent mod 37 procent i kemoterapi-armen.
  • Flere i nivolumab-kemo-armen i forhold til kemo-armen kunne nedgraderes i sygdomsstadie efter deres neoadjuverende behandling, vurderet ud fra CT-scanning. 

Det var dog ikke alle patienter, som stadig kunne opereres efter deres neoadjuverende behandling. 

  • 83 procent af patienterne i nivolumab-kemoterapi-armen fik en komplet resektion sammenlignet med 75 procent af patienterne i kemoterapi-armen. 

Et skridt på vejen mod ny praksis?

Forskerne bag CheckMate-816 vurderer selv, at deres resultater er første skridt mod, at neoadjuverende behandlinger bliver en del af klinisk standardpraksis. 

"Den signifikante forbedring af pCR og fraværet af en betydelig stigning i toksicitet eller nedsat gennemførlighed til operation antyder, at neoadjuvant nivolumab plus kemoterapi er en god mulighed for patienter med resekterbar NSCLC med høj risiko for tilbagefald," siger Patrick Forde. 

"Mens neoadjuvant terapi historisk set har været mindre anvendt end adjuverende terapi for denne patientpopulation, tror jeg, at CheckMate-816 har potentialet til at ændre dette behandlingsparadigme."  

Lotte Holm Land er dog noget mere skeptisk.

”Det bliver spændende at følge og se mere detaljerede toksitetsdata, samt overlevelsesdata. I Danmark giver vi kun neoadjuverende kemoterapi i særligt udvalgte tilfælde. Hvis patienterne, grundet sygdomsudbredning ikke er operable, tilbydes de i stedet kurativt intenderet kemoradioterapi.”

”Spørgsmålet er, om neoadjuverende immun- og kemoterapi egentlig er en fordel for patienterne, eller om det er bedre at få immunterapi som en del af den adjuverende behandling efter operation. Der er rigtig mange studier, der undersøger effekt, af både neooadjuverende immunterapi og adjuverende immunterapi, og vi følger spændt med,” siger Lotte Holm Land og slutter:

”Vi bliver altid klogere, når nogen prøver noget nyt af, men kontrol armen, med neoadjuverende kemoterapi, er ikke vanlig standard i Danmark, og for nuværende, mener jeg ikke, at de foreløbige resultater for, to ud af de tre behandlingsarme, der er i Checkmate-816, vil føre til ændring af praksis i Danmark.”

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift