Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Alunbriq anbefalet mod uhelbredelig ALK+ ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler Alunbriq (brigatinib) som førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, der vurderes til at have samme værdi som standardbehandlingen alectinib.

Til gengæld er brigatinib markant billigere, og rådet anbefaler regionerne at prioritere dette lægemiddel fremfor alectinib. 

”Medicinrådet har vurderet, at det vil koste ca. 97.000 kr. mindre at behandle én patient med brigatinib end med den behandling, man bruger i dag (dvs. alectinib, red.),” skriver Medicinrådet i deres anbefaling

Medicinrådet har også vurderet, at ”regionerne vil spare ca. 1,3 mio. kr. i det femte år efter en eventuel anbefaling. På det tidspunkt forventes udgifterne til lægemidlet at være stabile.” 

Både brigatinib og alectinib er andengenerations ALK-tyrosin kinase inhibitorer og er hver især sammenlignet med førstegenerations ALK-tyrosin kinase inhibitoren crizotinib i randomiserede kliniske studier, skriver rådet.

Studierne, der indgår i rådets vurdering, viser, at begge lægemidler er markant bedre end crizotinib med hensyn til livsforlængelse og i deres effekt på sygdomsprogression i centralnervesystemet.

Nye studier kan ændre anbefalingen

Med den eksisterende forskning på området har det ikke været muligt for rådets fagudvalg at drage sikre konklusioner om en eventuel effektforskel mellem brigatinib og alectinib.

”Medicinrådet finder det dog sandsynligt på baggrund af det foreliggende datagrundlag og fagudvalgets kliniske erfaring, at de to lægemidler er lige effektive. Samtidig er der ikke grund til at formode, at der er forskel i alvorlige bivirkninger mellem de to lægemidler, som kan være af væsentlig betydning for patienterne,” skriver Medicinrådet, som dog også nævner, at fremtidige studier med høj sandsynlighed kan ændre konklusionen, da kvaliteten af de data, der er for sammenligningen af brigatinib med alectinib, er meget lav.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift