Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Tecentriq godkendt i EU som førstelinje mod metastatisk lungekræft med højt PD-L1

Tecentriq (atezolizumab) er blevet godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, EMA, som monoterapi i førstelinje mod metastatisk ikke-småcellet lungekræft med højt PD-L1-udtryk – 50 procent eller derover.

Selskabet Roche har nu ansøgt Medicinrådet om, at atezolizumab anbefales til denne patientgruppe, uden EGFR- og ALK-mutationer, og at atezolizumab efterfølgende indskrives i behandlingsvejledningen.

Medicinrådet har tidligere - november 2018 - anbefalet Tecentriq som monoterapi til behandling af patienter med metastatisk ikke småcellet lungekræft (NSCLC) i anden linje, men lægemidlet ser nu til at kunne rykke frem i første linje. 

Godkendelsen baserer sig på resultater fra IMPower110, der viste, at atezolizumab-monoterapi forbedrede den samlede overlevelse (OS) med 7,1 måneder sammenlignet med kemoterapi alene (median OS = 20,2 versus 13,1 måneder; risikoforhold [HR] = 0,59, 95% CI : 0,40–0,89; p = 0,0106) hos mennesker med højt PD-L1-udtryk (TC3 eller IC3-vildtype [WT]).

Tåleligheden for atezolizumab var i overensstemmelse med præparatets kendte bivirkningsprofil uden nogen nye signaler identificeret. Grad 3–4 behandlingsrelaterede bivirkninger blev rapporteret hos 12,9 procent af personer, der fik Tecentriq, sammenlignet med 44,1 procent af personer, der fik kemoterapi.

I Europa har atezolizumab nu fire godkendte indikationer for NSCLC, herunder som monoterapi eller i kombination med andre målrettede terapier og/eller kemoterapier.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift