"Resultaterne fra IMPACT-studiet minder os om, at det kan være en god idé at slå koldt vand i blodet og vente på de samlede overlevelsesdata, før man evaluerer effekten af et lægemiddel,” siger Jon Lykkegaard Andersen.

Ingen langsigtet overlevelsesgevinst med gefitinib mod lungekræft

ASCO: Over fem år var der ingen betydelig overlevelsesgevinst ved behandling med gefitinib sammenlignet med kemoterapi til patienter med komplet receceret, EGFR-muteret stadie II-III ikke-småcellet lungekræft.

Det viser femårsdata fra det japanske fase III-studie IMPACT, som præsenteres på årets ASCO-konference (abstract #8501). Selvom gefitinib forbedrer den progressionsfri overlevelse på kort sigt sammenlignet med kemoterapi, så udlignes forskellen med tiden, og kurverne begynder at overlappe cirka fem år efter operation. Median progressionsfri overlevelse var længere i gefitinibarmen (36 måneder) end i kemoterapiarmen (25,2 måneder), men forskellen var ikke signifikant over fem år.

Det samme gælder den samlede overlevelse. Femårsoverlevelsesraten for gefitinibarmen og kemoterapiarmen var henholdsvis 78 procent og 74,6 procent og dermed ikke statistisk signifikant.

At gefitinib og kemoterapi klarer sig nogenlunde lige godt kan ifølge de japanske forskere retfærdiggøre anvendelse af gefitinib til en undergruppe af patienter, særligt de, der ikke egner sig til kemoterapi.

Jon Lykkegaard Andersen, overlæge på Onkologisk Afdeling på Herlev-Gentofte Hospital, finder resultatet interessant og sammenligner studiet med fase III-studiet ADAURA, som sidste år demonstrerede en markant sygdomsfri overlevelsesgevinst ved behandling med adjuverende osimertinib sammenlignet med placebo til patienter med tidlige stadier af ikke-småcellet lungekræft og EGFR-mutationer.

”Tredjegenerationspræparatet osimertinib har vist gode resultater i ADAURA-studiet og er ved at blive indført som standardbehandling, men resultaterne fra IMPACT-studiet minder os om, at det kan være en god idé at slå koldt vand i blodet og vente på de samlede overlevelsesdata, før man evaluerer effekten af et lægemiddel,” siger han og tilføjer:

”Det kan tænkes, at osimertinib er et bedre lægemiddel end gefitinib og ender med ultimativt at øge den samlede overlevelse, men det kan også ende med som i dette studie blot at udskyde tiden til sygdomsforværring.”

IMPACT blev gennemført i perioden september 2011 til december 2015. Studiet inkluderede 234 patienter med komplet receceret, EGFR-muteret stadie II-III ikke-småcellet lungekræft. De blev randomiseret til enten gefitinib (250mg en gang om dagen) i 24 måneder eller cisplatin (80 mg/m2 på dag 1) plus vinorelbin (25 mg/m2 på dag 1 og 8) hver tredje uge i fire cyklusser.