Femårsdata bekræfter Imfinzis overlevelseseffekt for NSCLC-patienter

ASCO: Imfinzi (durvalumab) forlænger fortsat overlevelsen hos patienter med inoperabel stadie III ikke-småcellet lungekræft behandlet med kemoradioterapi sammenlignet med placebo.

Det viser femårsdata fra fase III-studiet PACIFIC, som præsenteres på årets ASCO-konference (abstract #8511).

Resultaterne viser en femårsoverlevelsesrate på 42,9 procent for durvalumab mod 33,4 procent for placebo. Medianoverlevelsen var 47,5 måneder for durvalumab mod 29,1 måneder for placebo.

”Historisk set har kun 15-30 procent af disse patienter været i live efter fem år, men resultaterne viser, at omkring 43 procent stadig er i live efter fem år efter behandling med Imfinzi i op til et år. Derudover er tre fjerdedele af disse patienter (som stadig er i live, red.) ikke progredieret i samme periode. Det er et afgørende resultat i denne kurativt intenderede setting,” siger David Spigel, læge på Sarah Cannon Research Institute og forsker på PACIFIC-studiet.

Fem år efter inklusion estimeres det, at 33,1 procent af patienterne i durvalumabarmen ikke havde oplevet progression i sygdommen, mens det samme gjaldt for 19,5 procent i kontrolarmen.

PACIFIC er udført på 235 centre i 26 lande. Studiet inkluderede 713 patienter med inoperabel stadie III ikke-småcellet lungekræft, hvis sygdom ikke var progredieret efter behandling med platinbaseret kemoradioterapi. De blev randomiseret 2:1 til enten at modtage durvalumab 10 mg/kg hver anden uge eller placebo i op til 12 måneder.

De mest udbredte bivirkninger, som opstod hos mindst 20 procent af patienterne behandlet med enten durvalumab eller placebo var hoste (35,2 procent mod 25,2 procent), træthed (24 procent mod 20,5 procent), åndenød (22,3 procent mod 23,9 procent) og stråleinduceretlungebetændelse (20,2 procent mod 15, 8 procent).

30,5 procent af patienter behandlet med durvalumab fik grad 3-4 bivirkninger mod 26,1 procent af patienterne i kontrolgruppen. 15,4 procent af patienterne i durvalumabgruppen indstillede behandlingen grundet bivirkninger mod 9,8 procent i kontrolgruppen.