Forsøgsmiddel viser bedre PFS end gefitinib mod metastatisk lungekræft

ASCO: Forsøøgsmidlet aumolertinib øger den progressionsfrie overlevelse (PFS) mod metastatisk ikke-småcellet lungekræft med EGFR-mutation sammenlignet med gefitinib i første linjebehandling.

Derudover havde aumolertinib færre alvorlige bivirkninger end gefitinib. 

Det viser de foreløbige resultater fra fase III-studiet, AENEAS, som blev fremlagt på ASCO 2021 (abstrakt #9013).

AENEAS er tilrettelagt af de to firmaer EQRx and Hansoh Pharma, og er et dobbeltblindet randomiseret fase III-studie, der sammenligner 110 mg aumolertinib en gang dagligt (n = 214) med gefitinib 250 mg en gang dagligt (n = 215) hos patienter med ikke-småcellet lungekræft med de mest almindelige EGFR-mutationer. 

Det primære endepunkt for undersøgelsen er progressionsfri overlevelse, og det sekundære er samlet overlevelse – som dog ikke er nået endnu.

Resultaterne viser foreløbigt, at aumolertinib er langt overlegen gefitinib. 

  • Den mediane PFS for aumolertinib-armen 19,3 måneder og 9,9 måneder for gefitinib-armen med et hazard-ration på 0,46 (p <0,0001).
  • Ved et årsanalysen havde 69 procent af patienterne i aumolertinib-armen endnu ikke set sygdomsprogression sammenlignet med 46 procent af patienterne behandlet med gefitinib.
  • Forbedring af PFS hos patienter, der fik aumolertinib over gefitinib, blev observeret på tværs af relevante undergrupper af patienter, inklusive dem med hjernemetastaser.

Aumolertinib blev veltolereret

Udover en længere median PFS så havde aumolertinib-armen også færre bivirkninger, der fik dem til at afbryde behandlingen.

Aumolertinib var desuden forbundet med lavere forekomst af almindeligt observerede EGFR-relaterede bivirkninger som udslæt og diarré, og der blev ikke identificeret nye sikkerhedssignaler.

Disse resultater antyder yderligere, at aumolertinib er et godt valg til kombinationsundersøgelser og studier i adjuvansindstillingen i denne delmængde af patienter med NSCLC, vurderer forskerne bag.