Tabrecta viser lovende takter mod fremskreden lungekræft

ASCO: MET-hæmmeren Tabrecta (capmatinib) giver god respons og klinisk betydningsfuld samlet overlevelse mod fremskreden ikke-småcellet lungekræft med genmutation i METex14.

Det viser nye resultater fra fase II-studiet GEOMETRY mono-1, som præsenteres (abstract #9020) på årets ASCO-konference.

"Resultaterne understreger, at Tabrecta kan være en vigtig målrettet behandling af METex14-muteret ikke-småcellet lungekræft og fremhæver vigtigheden af at teste for biomarkører," siger Jürgen Wolf, læge på Center for Integreret Onkologi ved Köln Universitetshospital og ledende forsker i GEOMETRY-forsøget. Han kalder de nye overlevelsesresultater og responsraten for imponerende.

Den samlede overlevelse ved behandling med capmatinib var 20,8 måneder for behandlingsnaive patienter og 13,6 måneder for tidligere behandlede patienter.

Den samlede responsrate var på 67,9 procent for behandlingsnaive og 40,6 procent for tidligere behandlede patienter.

Der blev ikke observeret nye bivirkninger. 98 procent af forsøgspersonerne havde mindst en bivirkning, og 50,9 procent af forsøgspersonerne havde mindst en alvorlig bivirkning. Tretten procent af disse regnes for at være behandlingsrelaterede. De mest almindelige bivirkninger (>20 procent) var perifert ødem, kvalme, opkast, forhøjet kreatinin i blodet, dyspnø, træthed og nedsat appetit.

GEOMETRY mono-1 er et åbent fase II multicenter, multikohortestudie af voksne patienter med EGFR-vildtype, ALK-negativ, metastatisk ikke-småcellet lungekræft med METex14-mutation, som fik 400mg capmatinib to gange dagligt. Patienterne blev inddelt i kohorter på baggrund af MET-status og tidligere behandling. Det primære endepunkt var samlet responsrate.

Capmatinib blev sidste år godkendt først i USA og senere i Japan som førstelinjebehandling mod fremskreden eller recidiverende ikke-småcellet lungekræft med MET-ex14-mutation.

I forbindelse med den amerikanske godkendelse udtalte FDA’s onkologiske direktør Richard Pazdur i en nyhed på FDA’s hjemmeside:

”Tabrecta er den første godkendelse specifikt til behandling af patienter med ikke-småcellet lungekræft, hvis tumorer har mutationer, der fører til, at MET-ekson-14 ’springer over’. Denne patientpopulation har nu en mulighed for en målrettet terapi, som de ikke havde før i dag.”