Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda viser lovende data for behandling af inoperabel lungekræft

ASCO: Keytruda (pembrolizumab) kombineret med kemoradioterapi har antitumoreffekt hos patienter med inoperabel, lokalt fremskreden stadie III ikke-småcellet lungekræft, viser nyt fase II-forsøg.

Det viser resultater fra fase II-studiet KEYNOTE-799, som præsenteres på årets ASCO-konference (abstract #8512).

”Standardbehandlingen for patienter med inoperabel, lokalt fremskreden stadie III ikke-småcellet lungekræft er konkomitant kemoradioterapi efterfulgt af konsoliderende behandling med durvalumab. Men omkring 20 til 30 procent af de patienter, som indleder kemoradioterapi, oplever sygdomsprogression eller toksicitet og er uegnede til efterfølgende behandling med durvalumab. Der er dermed et udækket behov, og pembrolizumab plus konkomitant kemoradioterapi er en lovende behandling [for disse patienter],” sagde Salma K. Jabbour, læge og professor på Rutgers Cancer Institute of New Jersey, under præsentationen af studiet.

KEYNOTE-799-studiet inkluderede 214 patienter, som blev inddelt i to kohorter. Kohorte A bestod af patienter med både planocellulær og ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft, mens kohorte B udelukkende bestod af patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft.

Respons uanset PD-L1-udtryk og histologi

Den samlede responsrate var tæt på den samme i begge kohorter: 70,5 procent i kohorte A og 70,6 procent i kohorte B.

Forskerne målte også responsen i forskellige subgrupper ud fra PD-L1-udtryk og histologi.

I kohorte A var responsraten 66,7 procent for patienter med PD-L1-udtryk under en procent og 75,8 procent for patienter med PD-L1-udtryk over en procent. I kohorte B var responsraten 71,4 procent og 72,5 procent for henholdsvis negativt og positivt PD-L1-udtryk.

Patienter i kohorte A med ikke-planocellulær lungekræft havde en samlet responsrate på 69,2 procent, og patienter med planocellulær lungekræft havde en samlet responsrate på 71,2 procent.

72 patienter i kohorte A (64,3 procent) og 51 i kohorte B (50 procent) fik grad 3-5-behandlingsrelaterede bivirkninger.

Forskerne konkluderer, at pembrolizumab plus konkomitant kemoradioterapi viser lovende antitumoreffekt uanset PD-L1-udtryk og histologi for patienter med ubehandlet, lokalt fremskreden stadie III ikke-småcellet lungekræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift